Đưa công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

Ngày 9-12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Hãng hàng không Vietjet đã...
Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Gần 1.000 công dân Việt Nam từ UAE, Ấn Độ, Mỹ và Singapore được đưa về nước an toàn

Gần 1.000 công dân Việt Nam từ UAE, Ấn Độ, Mỹ và Singapore được đưa về nước an toàn

Dịch Covid-19: Đưa thêm gần 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Dịch Covid-19: Đưa thêm gần 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Đưa 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Đưa 350 công dân Việt Nam từ UAE và Ấn Độ về nước

Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Ấn Độ, UAE về nước

Đưa khoảng 350 công dân Việt Nam từ Ấn Độ, UAE về nước

240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Saudi Arabia về nước an toàn

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Saudi Arabia về nước an toàn

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Saudi Arabia về nước an toàn

Đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Saudi Arabia về nước an toàn

Gần 300 công dân Việt Nam từ Nga đã được đưa về nước an toàn

Gần 300 công dân Việt Nam từ Nga đã được đưa về nước an toàn

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về từ Nhật Bản

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 340 công dân về từ Nhật Bản

Sẽ trừng trị nghiêm khắc hành vi trục lợi đưa công dân về nước

Sẽ trừng trị nghiêm khắc hành vi trục lợi đưa công dân về nước

Tạm ngừng các chuyến bay thương mại đưa người Việt về nước

Tạm ngừng các chuyến bay thương mại đưa người Việt về nước

Xem xét đưa công dân về nước chỉ với trường hợp khẩn thiết

Xem xét đưa công dân về nước chỉ với trường hợp khẩn thiết

Tạm ngưng thực hiện chuyến bay thương mại đưa công dân về nước

Tạm ngưng thực hiện chuyến bay thương mại đưa công dân về nước

Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19

Đà Nẵng đón 840 công dân về nước tránh dịch Covid-19

Đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước an toàn

Đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước an toàn

Phối hợp đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước

Phối hợp đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao (Trung Quốc) về nước

Tiếp nhận, cách ly y tế hơn 840 công dân về nước

Đưa công dân từ Brunei về nước

Lao động Lilama hết hạn hợp đồng tại Brunei được đưa về nước an toàn

Lao động Lilama hết hạn hợp đồng tại Brunei được đưa về nước an toàn

VietJet phối hợp đưa hơn 400 công dân Việt Nam từ Brunei, Singapore về nước

VietJet phối hợp đưa hơn 400 công dân Việt Nam từ Brunei, Singapore về nước

Đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa gần 180 công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Brunei về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Phối hợp đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Phối hợp đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Đưa 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước an toàn

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Đưa hơn 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Đưa trên 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

Đưa trên 280 công dân Việt Nam từ Australia về nước an toàn

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 480 công dân từ Thái Lan về nước

Phó Thủ tướng đồng ý đưa 480 công dân từ Thái Lan về nước

Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn

Đưa gần 350 công dân Việt Nam từ Canada về nước an toàn

Đưa trên 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

Đưa trên 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

Chuyến bay đưa hơn 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước, hạ cánh ở Tân Sơn Nhất

Chuyến bay đưa hơn 290 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước, hạ cánh ở Tân Sơn Nhất

Thực hiện 4 chuyến bay, đưa hơn 790 công dân Việt Nam về nước

Thực hiện 4 chuyến bay, đưa hơn 790 công dân Việt Nam về nước

Bốn chuyến bay đưa người Việt về nước

Bốn chuyến bay đưa người Việt về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước an toàn

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước an toàn