Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam được tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo'

Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam được tuyên dương điển hình 'Dân vận khéo'

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương...
Tịnh Biên: Tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới

Tịnh Biên: Tập huấn công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới

Dân vận khéo ở huyện Thoại Sơn

Dân vận khéo ở huyện Thoại Sơn

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận của cấp ủy cơ sở

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, dân vận của cấp ủy cơ sở

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2020

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2020

Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố

Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Lan tỏa phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

Lan tỏa phong trào thi đua 'Dân vận khéo'

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và vận dụng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và vận dụng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

'Dân vận khéo' thì việc gì cũng thành công

'Dân vận khéo' thì việc gì cũng thành công

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ban dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng Ban dân vận Tỉnh ủy nhân kỷ niệm ngày truyền thống

Trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' giai đoạn 2017-2020

Trao giải Cuộc thi báo chí viết về tấm gương 'Dân vận khéo' giai đoạn 2017-2020

'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

DÂN VẬN THỰC SỰ VÌ DÂN

DÂN VẬN THỰC SỰ VÌ DÂN

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Huyện ủy Gia Lâm gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận

Huyện ủy Gia Lâm gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận

Chợ Mới tuyên dương 188 tập thể, cá nhân xuất sắc và có nhiều đóng góp thực hiện phong trào dân vận khéo

Chợ Mới tuyên dương 188 tập thể, cá nhân xuất sắc và có nhiều đóng góp thực hiện phong trào dân vận khéo