Tào Tháo để lại 4 tuyệt chiêu dùng người, ai lĩnh hội được dễ thành nghiệp lớn

Tào Tháo để lại 4 tuyệt chiêu dùng người, ai lĩnh hội được dễ thành nghiệp lớn

Tào Tháo không chỉ nổi danh anh hùng cái thế, mưu lược hơn người mà còn có cách nhìn người, dùng người hiếm...
Những việc làm của Tào Tháo ngay sau trận Xích Bích quyết định vận mệnh Trung Quốc sau này

Những việc làm của Tào Tháo ngay sau trận Xích Bích quyết định vận mệnh Trung Quốc sau này

'Sốc' với lý do Quan Vũ an phận chịu chết cay đắng dưới tay Lữ Mông, 'nộp' đầu cho Tào Tháo

'Sốc' với lý do Quan Vũ an phận chịu chết cay đắng dưới tay Lữ Mông, 'nộp' đầu cho Tào Tháo

Tào Tháo xưng Ngụy Vương, Tôn Quyền xưng Ngô Vương, vì sao Lưu Bị chỉ xưng Hán Trung Vương?

Tào Tháo xưng Ngụy Vương, Tôn Quyền xưng Ngô Vương, vì sao Lưu Bị chỉ xưng Hán Trung Vương?

Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Tam quốc diễn nghĩa: Trong liên quân phạt Đổng Trác, ngoài Tào Tháo còn có một người nữa thật lòng muốn đánh

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Ngoài Quách Gia còn có một vị quân sư tài ba nữa từng khuyên Tào Tháo giết Lưu Bị

5 bí quyết nhìn người nổi tiếng của Tào Tháo, hàng nghìn năm vẫn được lưu truyền

5 bí quyết nhìn người nổi tiếng của Tào Tháo, hàng nghìn năm vẫn được lưu truyền

Tại sao Tuân Úc muốn phục hưng nhà Hán mà lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo?

Tại sao Tuân Úc muốn phục hưng nhà Hán mà lại bỏ Lưu Bị theo Tào Tháo?

Lưu Bị tới lúc gần chết mới ngẫm ra Tào Tháo uống rượu luận anh hùng có ý nghĩa sâu xa thế nào

Lưu Bị tới lúc gần chết mới ngẫm ra Tào Tháo uống rượu luận anh hùng có ý nghĩa sâu xa thế nào

2 bữa tiệc làm thay đổi cục diện Tam Quốc: Tào Tháo bị 'dắt mũi' đầy đau đớn

2 bữa tiệc làm thay đổi cục diện Tam Quốc: Tào Tháo bị 'dắt mũi' đầy đau đớn

Những gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc: Đa nghi như Tào Tháo cũng bị qua mặt

Những gián điệp cao tay bậc nhất Tam Quốc: Đa nghi như Tào Tháo cũng bị qua mặt

Tào Tháo liệu có 'thua nhục' nếu Chu Du, Gia Cát Lượng không cầu được gió đông ở trận Xích Bích?

Tào Tháo liệu có 'thua nhục' nếu Chu Du, Gia Cát Lượng không cầu được gió đông ở trận Xích Bích?

'Sốc' với lý do Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế dù nắm trong tay cả triều đình

'Sốc' với lý do Tào Tháo không lên ngôi hoàng đế dù nắm trong tay cả triều đình

Thì ra đây là lý do Tào Tháo dùng 2 vạn tinh binh có thể đẩy lùi 70 vạn quân Viên Thiệu ở Quan Độ

Thì ra đây là lý do Tào Tháo dùng 2 vạn tinh binh có thể đẩy lùi 70 vạn quân Viên Thiệu ở Quan Độ

Số phận 2 người con gái của Lưu Bị ra sao sau khi cha bị Tào Tháo đả bại ở Từ Châu?

Số phận 2 người con gái của Lưu Bị ra sao sau khi cha bị Tào Tháo đả bại ở Từ Châu?

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo từ một kẻ chỉ chơi bời lêu lổng biết chú tâm vào con đường quan lộ

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật đặc biệt khiến Tào Tháo từ một kẻ chỉ chơi bời lêu lổng biết chú tâm vào con đường quan lộ

Vén màn bí mật đằng sau việc lùng sục quả phụ của Tào Tháo

Vén màn bí mật đằng sau việc lùng sục quả phụ của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu mưu sĩ này chịu lên tiếng Tào Tháo đã không bại ở Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu mưu sĩ này chịu lên tiếng Tào Tháo đã không bại ở Xích Bích

Bất ngờ với lý do Tào Tháo quyết đoạt mạng Lã Bố dù đang thiếu nhân tài trầm trọng

Bất ngờ với lý do Tào Tháo quyết đoạt mạng Lã Bố dù đang thiếu nhân tài trầm trọng

Tam quốc diễn nghĩa: Căn cứ đầu tiên của Tào Tháo ít người biết

Tam quốc diễn nghĩa: Căn cứ đầu tiên của Tào Tháo ít người biết

3 lý do 'bí ẩn' khiến Tào Tháo dù thân mang bệnh nặng vẫn ra tay sát hại Hoa Đà

3 lý do 'bí ẩn' khiến Tào Tháo dù thân mang bệnh nặng vẫn ra tay sát hại Hoa Đà

Vì sao Tào Tháo không có thế lực mạnh nhất thời Tam Quốc?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Tào Tháo chém hơn 1 vạn quân Từ Châu và tàn sát hơn 10 vạn người

Tào Tháo: Độc chiêu khởi nghiệp quan trường

Tào Tháo: Độc chiêu khởi nghiệp quan trường

Vén màn bí mật lăng mộ Ngụy vương Tào Tháo

Vén màn bí mật lăng mộ Ngụy vương Tào Tháo

Hành động này của Lữ Bố khiến Tào Tháo tức đến mức phải đập chén cơm, không dám tấn công Lưu Bị

Hành động này của Lữ Bố khiến Tào Tháo tức đến mức phải đập chén cơm, không dám tấn công Lưu Bị

Những câu nói nổi tiếng gắn liền với Tào Tháo, Lưu Bị và Gia Cát Lượng

Những câu nói nổi tiếng gắn liền với Tào Tháo, Lưu Bị và Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Chỉ cần điều này, Lưu Bị sẵn sàng đối đầu với hàng chục vạn binh mã của Tào Tháo và Viên Thiệu

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Tào Tháo và hành vi gian trá nhất trong cuộc đời

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Nổi danh là trọng nhân tài, vì sao Tào Tháo lại chưa từng chủ động chiêu nạp Khổng Minh?

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Bí ẩn chiến mã bất chấp đau đớn cứu mạng Tào Tháo

Chuyện tình của Lưu Bị và người vợ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành'

Chuyện tình của Lưu Bị và người vợ đẹp 'nghiêng nước nghiêng thành'

Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Nhờ người này, Tào Tháo có thể ra lệnh sai khiến chư hầu, làm chủ Trung Nguyên

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi

Tam quốc diễn nghĩa: Những kỳ nhân bí hiểm thời tam quốc từng giúp Tào Tháo và Lưu Bị nhưng không màng danh lợi

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của hào kiệt vượt mặt Tào Tháo, khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về cái chết của hào kiệt vượt mặt Tào Tháo, khiến Đổng Trác kinh hồn khiếp vía