Bộ TT&TT: Đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương, kịp thời đồng bộ vào 1/7

Bộ TT&TT: Đẩy mạnh kết nối CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương, kịp thời đồng bộ vào 1/7

Đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng xử lý thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công...
Sứ mệnh mới của Bộ TT&TT: Dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số

Sứ mệnh mới của Bộ TT&TT: Dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Báo chí khơi dậy khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Báo chí khơi dậy khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá

Thủ tướng: 'Việc nào doanh nghiệp có thể làm tốt hơn thì xã hội hóa'

Thủ tướng: 'Việc nào doanh nghiệp có thể làm tốt hơn thì xã hội hóa'

Báo chí tạo niềm tin và khát vọng dân tộc

Báo chí tạo niềm tin và khát vọng dân tộc

Bộ Thông tin: Gấp rút xong hệ thống giám sát trong khu cách ly

Bộ Thông tin: Gấp rút xong hệ thống giám sát trong khu cách ly

Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung sẽ hoàn thành trước 10/5

Hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung sẽ hoàn thành trước 10/5

Triển khai camera giám sát cách ly tập trung

Triển khai camera giám sát cách ly tập trung

Camera tại khu cách ly tập trung phải kết nối hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định

Camera tại khu cách ly tập trung phải kết nối hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng định hướng các chiến lược phát triển ngành TT&TT trong 5 năm tới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng định hướng các chiến lược phát triển ngành TT&TT trong 5 năm tới

Các bộ, tỉnh đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên online mức 4 trong năm 2021

Các bộ, tỉnh đưa 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên online mức 4 trong năm 2021

Doanh nghiệp công nghệ Việt hãy nghĩ lớn để thay đổi tương lai

Doanh nghiệp công nghệ Việt hãy nghĩ lớn để thay đổi tương lai

Khởi động 'Diễn đàn thách thức công nghệ số'

Khởi động 'Diễn đàn thách thức công nghệ số'

Ký kết chương trình hợp tác 'Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030'

Ký kết chương trình hợp tác 'Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030'

Đảng bộ Bộ TT&TT chính thức chuyển sang sử dụng văn bản điện tử

Đảng bộ Bộ TT&TT chính thức chuyển sang sử dụng văn bản điện tử

Bộ TT&TT phải thật sự xuất sắc để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chính phủ số vào năm 2025

Bộ TT&TT phải thật sự xuất sắc để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chính phủ số vào năm 2025

Bộ TT&TT lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế số

Bộ TT&TT lập Tổ công tác triển khai nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế số

Bộ TT&TT: Yêu cầu cách tỉnh xử lý các trạm BTS không an toàn

Bộ TT&TT: Yêu cầu cách tỉnh xử lý các trạm BTS không an toàn

Bộ TT&TT yêu cầu xử lý các trạm BTS có nguy cơ sập đổ

Bộ TT&TT yêu cầu xử lý các trạm BTS có nguy cơ sập đổ

Ký kết thỏa thuận sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông năm 2021

Ký kết thỏa thuận sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông năm 2021

Đảng bộ Bộ TT&TT thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số

Đảng bộ Bộ TT&TT thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025

Chính phủ số tại Việt Nam sẽ được hình thành vào năm 2025

Bộ TT&TT đề nghị xử lý dứt điểm vụ người nước ngoài bị sàm sỡ ở Hà Nội

Bộ TT&TT đề nghị xử lý dứt điểm vụ người nước ngoài bị sàm sỡ ở Hà Nội

Bộ TT&TT đề nghị kịp thời thông tin cho báo chí việc xử lý tình trạng sàm sỡ phụ nữ nước ngoài ở khu vực Hồ Tây

Bộ TT&TT đề nghị kịp thời thông tin cho báo chí việc xử lý tình trạng sàm sỡ phụ nữ nước ngoài ở khu vực Hồ Tây

Bộ TT&TT đề nghị điều tra, xử lý dứt điểm vụ phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ

Bộ TT&TT đề nghị điều tra, xử lý dứt điểm vụ phụ nữ nước ngoài bị sàm sỡ

Phòng dịch Covid-19, Bộ TT&TT nhắc các địa phương đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức 4

Phòng dịch Covid-19, Bộ TT&TT nhắc các địa phương đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức 4

Bộ TT&TT duy trì văn hóa lì xì sách đầu năm mới

Bộ TT&TT duy trì văn hóa lì xì sách đầu năm mới

Ngành TT&TT có thể tìm ra cách mới để làm những điều tưởng không làm được

Ngành TT&TT có thể tìm ra cách mới để làm những điều tưởng không làm được

Các tỉnh ủy, thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số

Các tỉnh ủy, thành ủy cần có nghị quyết riêng về chuyển đổi số

Ngành TT&TT lại lĩnh ấn tiên phong với sứ mệnh mới, không gian mới

Những con số ấn tượng về chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

Những con số ấn tượng về chuyển đổi số Việt Nam năm 2020

Bộ TT&TT kiểm tra công tác đảm bảo liên lạc Tết Tân Sửu 2021

Bộ TT&TT kiểm tra công tác đảm bảo liên lạc Tết Tân Sửu 2021

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Bộ TT&TT thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Bộ TT&TT thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng

Ngành TT&TT đã phát huy tinh thần sáng tạo để phát triển đất nước

Ngành TT&TT đã phát huy tinh thần sáng tạo để phát triển đất nước

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị 01/2021 nêu chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong 6 lĩnh vực

Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị 01/2021 nêu chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong 6 lĩnh vực

Sở TT&TT Hà Nội cần tập trung phát triển hạ tầng số

Sở TT&TT Hà Nội cần tập trung phát triển hạ tầng số

Xây dựng chương trình hành động cụ thể 6 lĩnh vực của ngành thông tin truyền thông

Không hỗ trợ smartphone cho người nghèo từ nguồn Quỹ viễn thông công ích

Không hỗ trợ smartphone cho người nghèo từ nguồn Quỹ viễn thông công ích

Năm 2021-2023, Bộ TT&TT triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc 'dữ liệu từ một nguồn'

Năm 2021-2023, Bộ TT&TT triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc 'dữ liệu từ một nguồn'