Đề xuất các vùng đặc biệt khó khăn để người lao động có thể nghỉ hưu sớm

Đề xuất các vùng đặc biệt khó khăn để người lao động có thể nghỉ hưu sớm

Dự thảo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 753 xã thuộc danh mục vùng có điều kiện...
Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

5 năm, ngành lao động giải quyết việc làm cho hơn 7,8 triệu người

5 năm, ngành lao động giải quyết việc làm cho hơn 7,8 triệu người

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

Giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3%

Giai đoạn 2015-2020, cả nước giải quyết việc làm cho gần 7,9 triệu người

Giai đoạn 2015-2020, cả nước giải quyết việc làm cho gần 7,9 triệu người

VKSND tối cao thu thập, cung cấp thông tin xâm hại trẻ em

VKSND tối cao thu thập, cung cấp thông tin xâm hại trẻ em

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XI

NGƯỜI LAO ĐỘNG LIỆU ĐÃ ĐƯỢC ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG BẰNG LƯƠNG

NGƯỜI LAO ĐỘNG LIỆU ĐÃ ĐƯỢC ĐẢM BẢO CUỘC SỐNG BẰNG LƯƠNG

Lao động ra nước ngoài làm việc giảm gần 60%

Lao động ra nước ngoài làm việc giảm gần 60%

Sẽ giải thể các trường nghề hoạt động không hiệu quả

Sẽ giải thể các trường nghề hoạt động không hiệu quả

'Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán'

'Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán'

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cục, vụ và cấp tương đương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các cục, vụ và cấp tương đương

Gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp: Tuần tới việc giải ngân sẽ được tiến hành

Gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp: Tuần tới việc giải ngân sẽ được tiến hành

Trong tuần tới, doanh nghiệp được tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng

Trong tuần tới, doanh nghiệp được tiếp cận gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 như thế nào?

Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 như thế nào?

Thanh Hóa vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định

Thanh Hóa vận động người lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng quy định

Doanh nghiệp TKV: Bảo đảm chính sách cho người lao động

Doanh nghiệp TKV: Bảo đảm chính sách cho người lao động

Đoàn Hà Nội giành giải Nhất Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

Đoàn Hà Nội giành giải Nhất Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

30 thí sinh đoạt Huy chương vàng tại Hội đồng thi số 5, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia

30 thí sinh đoạt Huy chương vàng tại Hội đồng thi số 5, Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia

Rà soát lao động xuất khẩu hết hạn hợp đồng

Rà soát lao động xuất khẩu hết hạn hợp đồng

Lao động không có hợp đồng chịu nhiều thiệt thòi

Lao động không có hợp đồng chịu nhiều thiệt thòi

KHAI MẠC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

KHAI MẠC KỲ THI KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Trình Chính phủ kiến nghị mở rộng hỗ trợ cho người lao động

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Trình Chính phủ kiến nghị mở rộng hỗ trợ cho người lao động

Thị trường lao động trong nước đang phục hồi

Thị trường lao động trong nước đang phục hồi

Thủ tục đưa lao động sang Campuchia làm việc

Thủ tục đưa lao động sang Campuchia làm việc

Đề xuất mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Đề xuất mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng

Điều kiện đưa lao động sang Lào làm việc

Điều kiện đưa lao động sang Lào làm việc

Từ ngày 1-1-2021 tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ đều tăng

Thu hồi giấy phép hàng loạt công ty xuất khẩu lao động

Thu hồi giấy phép hàng loạt công ty xuất khẩu lao động

Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Tăng cường thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NSNN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG, XÃ HỘI

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NGHE BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NSNN TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG, XÃ HỘI

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần giảm nghèo bền vững

Khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần giảm nghèo bền vững

Đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh năm 2021

Đề xuất nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh năm 2021