Một trong hai chuyên gia WHO bị từ chối đã được vào Trung Quốc

Một trong hai chuyên gia WHO bị từ chối đã được vào Trung Quốc

Trung Quốc đã đồng ý cho một trong hai chuyên gia của WHO cho kết quả âm tính trong lần xét nghiệm kháng...
Trung Quốc cho phép nhóm điều tra dịch COVID-19 của WHO nhập cảnh

Trung Quốc cho phép nhóm điều tra dịch COVID-19 của WHO nhập cảnh

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

Còn ít bằng chứng để WHO điều tra về Covid-19 ở Vũ Hán (Trung Quốc)?

WHO cảnh báo tính nghiêm trọng của làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại châu Phi

WHO cảnh báo tính nghiêm trọng của làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại châu Phi

WHO cảnh báo tính nghiêm trọng của làn sóng dịch bệnh mới tại châu Phi

WHO cảnh báo tính nghiêm trọng của làn sóng dịch bệnh mới tại châu Phi

Nhà khoa học Việt Nam trong nhóm điều tra Covid-19 của WHO tới Vũ Hán

Nhà khoa học Việt Nam trong nhóm điều tra Covid-19 của WHO tới Vũ Hán

Lý do hai thành viên đội điều tra COVID-19 của WHO chưa thể đến Trung Quốc

Lý do hai thành viên đội điều tra COVID-19 của WHO chưa thể đến Trung Quốc

Chuyên gia Việt Nam cùng đoàn WHO đến Vũ Hán điều tra về COVID-19

Chuyên gia Việt Nam cùng đoàn WHO đến Vũ Hán điều tra về COVID-19

Hai chuyên gia WHO không được lên máy bay tới Vũ Hán

Hai chuyên gia WHO không được lên máy bay tới Vũ Hán

Chuyên gia Việt Nam cùng nhóm WHO đến Vũ Hán điều tra COVID-19

Chuyên gia Việt Nam cùng nhóm WHO đến Vũ Hán điều tra COVID-19

Trung Quốc từ chối cho 2 chuyên gia của WHO nhập cảnh vào nước này vì mắc Covid-19

Trung Quốc từ chối cho 2 chuyên gia của WHO nhập cảnh vào nước này vì mắc Covid-19

WHO tổ chức cuộc họp khẩn về biến chủng SARS-CoV-2

WHO tổ chức cuộc họp khẩn về biến chủng SARS-CoV-2

Nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc Covid-19

Nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc Covid-19

Chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra về Covid-19

Chuyên gia WHO đến Trung Quốc điều tra về Covid-19

Đoàn chuyên gia WHO đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc COVID-19

Đoàn chuyên gia WHO đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc COVID-19

Chuyên gia WHO tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19

Chuyên gia WHO tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19

Chuyên gia WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc COVID-19

Chuyên gia WHO đến Vũ Hán để điều tra nguồn gốc COVID-19

WHO họp khẩn vì các biến chủng virus corona mới

WHO họp khẩn vì các biến chủng virus corona mới

Tổ chức Y tế Thế giới: Năm COVID-19 thứ hai có thể khó khăn hơn

Tổ chức Y tế Thế giới: Năm COVID-19 thứ hai có thể khó khăn hơn

Chuyên gia WHO người Việt nói về chuyến điều tra COVID-19 ở TQ

Chuyên gia WHO người Việt nói về chuyến điều tra COVID-19 ở TQ

Tháng 1/2021 ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục trên toàn cầu

Tháng 1/2021 ghi nhận tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục trên toàn cầu

WHO dự báo không xảy ra miễn dịch cộng đồng trong năm nay dù có vaccine

WHO dự báo không xảy ra miễn dịch cộng đồng trong năm nay dù có vaccine

Sẽ không có miễn dịch cộng đồng trong năm 2021

Sẽ không có miễn dịch cộng đồng trong năm 2021

WHO kêu gọi phân bổ vaccine COVID-19 cho các nước nghèo

WHO kêu gọi phân bổ vaccine COVID-19 cho các nước nghèo

Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO chuẩn bị đến Trung Quốc

Nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO chuẩn bị đến Trung Quốc

WHO: Thế giới khó đạt được miễn dịch cộng đồng trong năm 2021

WHO: Thế giới khó đạt được miễn dịch cộng đồng trong năm 2021