Thăm khu dân cư 'xanh' nơi vùng biển ngang Kỳ Anh

Thăm khu dân cư 'xanh' nơi vùng biển ngang Kỳ Anh

Tập trung hoàn thiện 10 tiêu chí khu NTM kiểu mẫu để cùng xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020, thôn Tiến...
Người Bí thư Chi bộ năng nỗ trong công tác xây dựng nông thôn mới

Người Bí thư Chi bộ năng nỗ trong công tác xây dựng nông thôn mới

Thanh Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao: Quy hoạch là khâu đột phá

Thanh Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao: Quy hoạch là khâu đột phá

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Nền tảng đưa Nghi Xuân thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Kỳ Đồng xây dựng phố ở trong làng, hướng tới 'đô thị xanh'

Kỳ Đồng xây dựng phố ở trong làng, hướng tới 'đô thị xanh'

Nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới'

Xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Nông thôn An Giang khoác áo mới

Huyện Chương Mỹ phấn đấu hết năm 2020 giải ngân 93,8% vốn kế hoạch

Huyện Chương Mỹ phấn đấu hết năm 2020 giải ngân 93,8% vốn kế hoạch

Xã đảo Tiên Hải vươn lên từ kinh tế biển

Xã đảo Tiên Hải vươn lên từ kinh tế biển

Hiệu quả tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả tuyên truyền, vận động trong xây dựng nông thôn mới

Hồng Dương nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Hồng Dương nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Gương mặt nông thôn mới ở bản Năng Cát

Gương mặt nông thôn mới ở bản Năng Cát

Huyện Ngọc Lặc phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Huyện Ngọc Lặc phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Nga An nỗ lực về đích xã nông thôn mới nâng cao

Nga An nỗ lực về đích xã nông thôn mới nâng cao

Diện mạo nông thôn khởi sắc ở Dương Huy

Diện mạo nông thôn khởi sắc ở Dương Huy

Kỳ Thượng: Niềm vui ở những ngôi trường mới

Kỳ Thượng: Niềm vui ở những ngôi trường mới

Thoại Giang nỗ lực 'về đích' nông thôn mới nâng cao

Thoại Giang nỗ lực 'về đích' nông thôn mới nâng cao

Thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Tập trung thực hiện nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Tập trung thực hiện nhóm tiêu chí xây dựng cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới

Công tác Dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới

Công tác Dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới

Huyện Ân Thi – Hưng Yên, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trước thềm Đại hội

Xây dựng NTM: Cách làm của Điền Xá

Xây dựng NTM: Cách làm của Điền Xá