Hà Nội: Khoảng 165.000 người lao động bị mất việc, thiếu việc vì Covid-19

Hà Nội: Khoảng 165.000 người lao động bị mất việc, thiếu việc vì Covid-19

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, 9 tháng đầu năm 2020, toàn thành phố có khoảng...
Chăm lo đời sống người lao động và tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện

Chăm lo đời sống người lao động và tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện

Tích cực phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tại cơ sở

Tích cực phát huy vai trò tổ chức Công đoàn tại cơ sở

Đổi mới hoạt động Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Đổi mới hoạt động Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Hỗ trợ trên 7,5 ngàn người lao động vay vốn cải thiện đời sống

Hết mình vì đoàn viên, người lao động

Hết mình vì đoàn viên, người lao động

Hà Nội: 165.007 lao động mất hoặc thiếu việc làm do Covid-19

Hà Nội: 165.007 lao động mất hoặc thiếu việc làm do Covid-19

TP. HCM: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động, tránh xảy ra tranh chấp

TP. HCM: Chủ động hỗ trợ doanh nghiệp và chăm lo cho người lao động, tránh xảy ra tranh chấp

Hải Phòng: Đối thoại để duy trì việc làm, thu nhập của người lao động

Hải Phòng: Đối thoại để duy trì việc làm, thu nhập của người lao động

Ánh trăng ấm áp cùng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021

Ánh trăng ấm áp cùng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2020 - 2021

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

Phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống giáo viên

Phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống giáo viên

Đề xuất duy trì thẻ BHYT cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Đề xuất duy trì thẻ BHYT cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đoàn viên công đoàn

Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đoàn viên công đoàn

ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI QUA HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (*): Trọn vẹn tấm lòng

ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI QUA HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (*): Trọn vẹn tấm lòng

Công đoàn mang niềm vui đến cho con của đoàn viên và người lao động nhân dịp năm học mới

Công đoàn mang niềm vui đến cho con của đoàn viên và người lao động nhân dịp năm học mới

Công đoàn Bộ VHTTDL: Hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Công đoàn Bộ VHTTDL: Hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ấm áp tình người: Điểm tựa lúc khó khăn

Ấm áp tình người: Điểm tựa lúc khó khăn

Chủ tịch Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Chủ tịch Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng

Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chăm lo người lao động

Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chăm lo người lao động

Chia sẻ hiệu quả, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Chia sẻ hiệu quả, chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Dân chủ trong tổ chức hội nghị người lao động

Dân chủ trong tổ chức hội nghị người lao động

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Sát cánh cùng người lao động vượt khó

Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Sát cánh cùng người lao động vượt khó

Chú trọng công tác chăm lo cho công nhân lao động

Chú trọng công tác chăm lo cho công nhân lao động

Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 và 8 tháng đầu năm 2020

Đề nghị giữ nguồn thu kinh phí công đoàn 2%

Đề nghị giữ nguồn thu kinh phí công đoàn 2%

LĐLĐ huyện Đông Sơn trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19

LĐLĐ huyện Đông Sơn trao tiền hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19

Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội: Chú trọng nâng cao nhận thức cho người lao động

Cụm Thi đua số 6 Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội: Chú trọng nâng cao nhận thức cho người lao động

Đồng hành vượt khó khăn

Đồng hành vượt khó khăn

Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19