Kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non

Kiểm tra việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc...
Quan sát trẻ theo quá trình trong giáo dục mầm non sao cho hiệu quả

Quan sát trẻ theo quá trình trong giáo dục mầm non sao cho hiệu quả

TP HCM: Lương giáo viên mầm non hợp đồng chưa phù hợp quy định

TP HCM: Lương giáo viên mầm non hợp đồng chưa phù hợp quy định

Trẻ mầm non òa khóc trong ngày trở lại trường học

Trẻ mầm non òa khóc trong ngày trở lại trường học

Cấp học mầm non của Hà Nội có 23.077 phòng học

Cấp học mầm non của Hà Nội có 23.077 phòng học

Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp tăng 11,4% trong 10 năm

Tỷ lệ trẻ mẫu giáo ra lớp tăng 11,4% trong 10 năm

3 giải pháp then chốt để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mầm non

3 giải pháp then chốt để thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mầm non

4 điểm mới quan trọng liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

4 điểm mới quan trọng liên quan đến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Số trường mầm non tư thục tăng nhanh

Số trường mầm non tư thục tăng nhanh

Quan tâm chính sách phát triển giáo dục mầm non

Quan tâm chính sách phát triển giáo dục mầm non

Sớm rà soát việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên mầm non

Sớm rà soát việc bồi dưỡng, đào tạo giáo viên mầm non

Cảnh báo công tác quản lý sau sự cố về trường mầm non

Cảnh báo công tác quản lý sau sự cố về trường mầm non

Tạm đình chỉ nhóm cơ sở Mầm non Bé Hạnh Phúc

Tạm đình chỉ nhóm cơ sở Mầm non Bé Hạnh Phúc

Thành phố Hà Nội hỗ trợ giáo dục mầm non: ''Cú hích'' cho sự nghiệp trồng người

Thành phố Hà Nội hỗ trợ giáo dục mầm non: ''Cú hích'' cho sự nghiệp trồng người

Tạo nền tảng vững chắc

Hà Nội: Nâng mức hỗ trợ con công nhân trong KCN

Hà Nội: Nâng mức hỗ trợ con công nhân trong KCN

Xây dựng Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi

Xây dựng Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo 4 tuổi

Tập huấn về đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Tập huấn về đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non

Chính sách phát triển giáo dục mầm non từ 1-11-2020

Chính sách phát triển giáo dục mầm non từ 1-11-2020

Tăng mức hỗ trợ giáo dục cho con công nhân các khu công nghiệp

Nhiều sự hỗ trợ cho giáo viên, học sinh mầm non dân lập, tư thục

Nhiều sự hỗ trợ cho giáo viên, học sinh mầm non dân lập, tư thục

Hà Nội đề xuất tăng 1,5 lần mức hỗ trợ ở một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Hà Nội đề xuất tăng 1,5 lần mức hỗ trợ ở một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Phản biện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội

Phản biện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn Hà Nội

Thiếu trầm trọng trường mầm non tại các khu công nghiệp

Thiếu trầm trọng trường mầm non tại các khu công nghiệp

Lấy trẻ làm trung tâm đã làm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

Lấy trẻ làm trung tâm đã làm thay đổi diện mạo giáo dục mầm non

Ưu tiên xây dựng trường mầm non trong khu công nghiệp

Hà Nội xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc: Nâng chất lượng giáo dục toàn diện

Hà Nội xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc: Nâng chất lượng giáo dục toàn diện

Lan tỏa niềm hạnh phúc

Bộ GDĐT: Đội ngũ giáo viên cấp THCS và THPT chưa bảo đảm cơ cấu môn học

Bộ GDĐT: Đội ngũ giáo viên cấp THCS và THPT chưa bảo đảm cơ cấu môn học

Cả nước thiếu gần 72.000 giáo viên mầm non, phổ thông

Cả nước thiếu gần 72.000 giáo viên mầm non, phổ thông