Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh chỉ cách phòng trừ bệnh đạo ôn

Chi cục Trồng trọt và BVTV Hà Tĩnh chỉ cách phòng trừ bệnh đạo ôn

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện...
150ha lúa vụ đông xuân Quảng Trị nhiễm đạo ôn

150ha lúa vụ đông xuân Quảng Trị nhiễm đạo ôn

Tập trung kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân ở Hà Tĩnh

Tập trung kiểm soát, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ xuân ở Hà Tĩnh

Nông dân Phú Yên chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Nông dân Phú Yên chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa

Theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc kịp thời cây trồng dịp Tết

Theo dõi, chỉ đạo, chăm sóc kịp thời cây trồng dịp Tết

Cảnh giác nguy cơ bùng phát sâu bệnh dịp tết

Cảnh giác nguy cơ bùng phát sâu bệnh dịp tết

Chăm sóc, bảo vệ lúa đông xuân và các loại hoa kiểng Tết

Chăm sóc, bảo vệ lúa đông xuân và các loại hoa kiểng Tết

Quản lý sâu cuốn lá đúng cách để tối ưu hiệu quả và chi phí

Quản lý sâu cuốn lá đúng cách để tối ưu hiệu quả và chi phí

Rầy nâu tấn công trà lúa muộn

Rầy nâu tấn công trà lúa muộn

Gần 1.000 ha lúa bị nhiễm khô vằn

Gần 1.000 ha lúa bị nhiễm khô vằn

Nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng của ThaiBinh Seed

Nhiều giống lúa mới năng suất, chất lượng của ThaiBinh Seed

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Cần phun kép phòng trừ sâu cuốn lá và rầy nâu

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh: Cần phun kép phòng trừ sâu cuốn lá và rầy nâu

Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa thu mùa

Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa thu mùa

Lúa TBR97 và BC15 vững vàng trước khí hậu khắc nghiệt

Lúa TBR97 và BC15 vững vàng trước khí hậu khắc nghiệt

Nhiều địa phương xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Nhiều địa phương xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

Nguyên nhân khiến lúa bị đổ, ngã và cách khắc phục

Nguyên nhân khiến lúa bị đổ, ngã và cách khắc phục

Phòng, trừ sâu bệnh trên lúa thu đông

Phòng, trừ sâu bệnh trên lúa thu đông

Nam Định: Sâu bệnh hoành hành cây lúa

Nam Định: Sâu bệnh hoành hành cây lúa