Thêm nhiều tác phẩm âm nhạc cổ vũ đẩy lùi dịch Covid-19

Thêm nhiều tác phẩm âm nhạc cổ vũ đẩy lùi dịch Covid-19

Sau thành công của những tác phẩm âm nhạc cổ vũ cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, giới hoạt động...
'Việt Nam sẽ chiến thắng' khơi dậy tinh thần toàn dân chống dịch

'Việt Nam sẽ chiến thắng' khơi dậy tinh thần toàn dân chống dịch