Honda Jazz 2020 gây sốc với nút vật lý thay cảm ứng, động cơ hybrid

Honda Jazz 2020 gây sốc với nút vật lý thay cảm ứng, động cơ hybrid

Honda Jazz 2020 được xem là đi ngược xu thế khi màn hình cảm ứng bằng nút điểu khiển vật lý, điều này khiến...