Đây mới là thần khí lợi hại nhất trong Tây du kí: Chắc chắn không phải gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không

Đây mới là thần khí lợi hại nhất trong Tây du kí: Chắc chắn không phải gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không

Chắc chắn phần lớn mọi người đều cho rằng gậy Như Ý là thần khí lợi hại nhất Tây du kí, nhưng suy nghĩ đó...