Traphaco đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức 30%

Traphaco đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2020, chia cổ tức 30%

CTCP Traphaco (HoSE: TRA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/3 vừa...