Nơi sự sống hồi sinh - Cuộc sống mới ở xóm Khanh

Nơi sự sống hồi sinh - Cuộc sống mới ở xóm Khanh

Xóm Khanh thay đổi, rất nhiều sau biến cố sạt lở đất do mưa lớn tháng 10/2017 khiến 18 người tử vong và mất...
Nơi sự sống hồi sinh - Bình yên ở Sa Ná...

Nơi sự sống hồi sinh - Bình yên ở Sa Ná...