Tạm dừng đến trường, không dừng việc học

Tạm dừng đến trường, không dừng việc học

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm 'tạm dừng đến trường, không dừng...

Giúp học sinh học trực tuyến hiệu quả

Giáo viên tặng học sinh nghèo điện thoại để 'gieo chữ' trực tuyến

Giáo viên tặng học sinh nghèo điện thoại để 'gieo chữ' trực tuyến

Mệt mỏi với học trực tuyến

Mệt mỏi với học trực tuyến

Giáo viên tới tận nhà giao bài cho học sinh nghỉ vì dịch COVID-19

Giáo viên tới tận nhà giao bài cho học sinh nghỉ vì dịch COVID-19

Giáo viên Nghệ An vận động quyên góp máy tính, điện thoại hỗ trợ học sinh học trực tuyến

Giáo viên Nghệ An vận động quyên góp máy tính, điện thoại hỗ trợ học sinh học trực tuyến

Bi - hài chuyện dạy và học trực tuyến

Bi - hài chuyện dạy và học trực tuyến

Tập huấn cho 100% giáo viên sử dụng phần mềm qua mạng và dự giờ online

Tập huấn cho 100% giáo viên sử dụng phần mềm qua mạng và dự giờ online

Nỗi khổ của con cái có mẹ là giáo viên dạy online: Muốn phát điên vì cứ đều đặn 30s/lần mẹ nhờ chỉnh chỗ này, sửa chỗ kia

Đón đầu ứng dụng công nghệ thông tin, trường học không bỡ ngỡ khi có dịch COVID-19

Đón đầu ứng dụng công nghệ thông tin, trường học không bỡ ngỡ khi có dịch COVID-19

Cần lời giải quyết đoán

Cần lời giải quyết đoán

Băn khoăn công nhận kết quả học qua Internet

Băn khoăn công nhận kết quả học qua Internet

Dạy học online bị 'đứt mạng' ở vùng cao

Dạy học online bị 'đứt mạng' ở vùng cao

Những tình huống hài hước khi dạy học trực tuyến

Những tình huống hài hước khi dạy học trực tuyến

Tâm sự cô giáo U60: Dạy online dễ hơn tưởng tượng

Tâm sự cô giáo U60: Dạy online dễ hơn tưởng tượng

Nâng chất dạy học nghệ thuật: Hạn chế cầm tay chỉ việc

Nâng chất dạy học nghệ thuật: Hạn chế cầm tay chỉ việc