Hà Nội vẫn duy trì dạy học trên truyền hình

Hà Nội vẫn duy trì dạy học trên truyền hình

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục cung cấp lịch học trên truyền hình cho học sinh từ lớp 4 đến lớp 12.
Thông báo lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ ngày 4/5

Thông báo lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ ngày 4/5

Hà Nội: Chi tiết lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5

Hà Nội: Chi tiết lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5

Hà Nội: Lịch phát sóng học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5

Hà Nội: Lịch phát sóng học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5

Đài PT&TH Thanh Hóa phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 11-5

Đài PT&TH Thanh Hóa phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 11-5

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5/2020

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5 đến 9/5/2020

Lịch phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội từ ngày 4-9/5

Lịch phát sóng chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội từ ngày 4-9/5

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 4/5

Lịch học trên truyền hình của học sinh từ ngày 4 đến ngày 9-5

Lịch học trên truyền hình của học sinh từ ngày 4 đến ngày 9-5

Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1

Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1

TP HCM: Học sinh lớp 5 sẽ học trên truyền hình

TP HCM: Học sinh lớp 5 sẽ học trên truyền hình

Các hãng truyền hình không hứng thú với việc phát sóng miễn phí Ngoại hạng Anh

Các hãng truyền hình không hứng thú với việc phát sóng miễn phí Ngoại hạng Anh

Chi tiết lịch phát sóng tuần từ 27/4 đến 2/5/2020 Chương trình dạy học trên truyền hình

Chi tiết lịch phát sóng tuần từ 27/4 đến 2/5/2020 Chương trình dạy học trên truyền hình

Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 27/4-2/5

Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 27/4-2/5

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình tại Hà Nội từ 27/4 đến 2/5

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình tại Hà Nội từ 27/4 đến 2/5

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 27/4 đến 2/5

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 27/4 đến 2/5

Hà Nội: Tiếp tục dạy bài mới trên truyền hình từ lớp 4 đến 12

Hà Nội: Tiếp tục dạy bài mới trên truyền hình từ lớp 4 đến 12

Mới nhất: Lịch phát sóng Chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội cho học sinh các cấp học từ ngày 27/4-02/5

Mới nhất: Lịch phát sóng Chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội cho học sinh các cấp học từ ngày 27/4-02/5

Hà Nội đi đầu trong cả nước về việc tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình

Hà Nội đi đầu trong cả nước về việc tổ chức dạy học trực tuyến trên truyền hình

Thông báo giờ học trên truyền hình tuần sau của học sinh Hà Nội

Thông báo giờ học trên truyền hình tuần sau của học sinh Hà Nội

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 20/4 đến 25/4/2020

Lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ ngày 20/4 đến 25/4/2020

Cập nhật lịch học trên truyền hình của học sinh các cấp tại Hà Nội từ 20/4

Cập nhật lịch học trên truyền hình của học sinh các cấp tại Hà Nội từ 20/4

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 20 đến 25/4

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 20 đến 25/4

Hà Nội: Tiếp tục phát sóng dạy học trên truyền hình từ lớp 4 đến 12

Hà Nội: Tiếp tục phát sóng dạy học trên truyền hình từ lớp 4 đến 12

Thời khóa biểu học trên truyền hình của học sinh từ ngày 20 đến 25-4

Lịch phát sóng chương trình học qua truyền hình từ ngày 20/4

Lịch phát sóng chương trình học qua truyền hình từ ngày 20/4

Mới nhất: Lịch phát sóng Chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội cho học sinh các cấp học từ ngày 20-25/4

Mới nhất: Lịch phát sóng Chương trình Dạy học trên truyền hình Hà Nội cho học sinh các cấp học từ ngày 20-25/4

7 tỉnh thành thông báo lịch học qua truyền hình của học sinh các cấp từ ngày 13-18/4

7 tỉnh thành thông báo lịch học qua truyền hình của học sinh các cấp từ ngày 13-18/4

Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 13-18/4

Lịch học trên truyền hình của học sinh Hà Nội từ 13-18/4

Hà Nội công bố lịch học trên truyền hình từ ngày 13 đến 18/4

Hà Nội công bố lịch học trên truyền hình từ ngày 13 đến 18/4

Hà Nội thông báo lịch học trên truyền hình lớp 4 đến lớp 12 hết ngày 18-4

Hà Nội thông báo lịch học trên truyền hình lớp 4 đến lớp 12 hết ngày 18-4

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 13 đến 18/4

Lịch phát sóng chương trình học trên truyền hình cho học sinh Hà Nội từ 13 đến 18/4