Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức

Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc có thể được xét tuyển vào công chức

Nhiều chính sách lớn liên quan đến tiền lương, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ...
Công chức chuyển ngạch có được nâng lương?

Công chức chuyển ngạch có được nâng lương?

Đề xuất nâng độ tuổi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo

Đề xuất nâng độ tuổi cán bộ, công chức được cử đi đào tạo

Lương công chức sẽ tăng hay giảm?

Lương công chức sẽ tăng hay giảm?

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức

Xử lý mọi sai phạm về tuyển dụng công chức ngay trong năm 2020

Xử lý mọi sai phạm về tuyển dụng công chức ngay trong năm 2020

Thu nhập tăng thêm không quá 3 lần quỹ tiền lương

Thu nhập tăng thêm không quá 3 lần quỹ tiền lương

Công chức được hưởng nguyên lương khi tham gia đào tạo sĩ quan dự bị?

Công chức được hưởng nguyên lương khi tham gia đào tạo sĩ quan dự bị?

Lương công chức được tính như thế nào khi trả theo vị trí việc làm?

Lương công chức được tính như thế nào khi trả theo vị trí việc làm?

Được giữ nguyên lương?

Được giữ nguyên lương?

Bộ Tài chính đề nghị chưa điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở của công chức

Bộ Tài chính đề nghị chưa điều chỉnh lương hưu, lương cơ sở của công chức

Xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH

Xếp lương với công chức đã có thời gian đóng BHXH

Hàng loạt chính sách mới ảnh hưởng đến công chức, viên chức

Hàng loạt chính sách mới ảnh hưởng đến công chức, viên chức

Từ 1/7, Luật Giáo dục sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực, nhiều chính sách được thay đổi

Từ 1/7, Luật Giáo dục sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực, nhiều chính sách được thay đổi

Lương cơ sở của người lao động được tính thế nào từ ngày 1/7/2020?

Lương cơ sở của người lao động được tính thế nào từ ngày 1/7/2020?

Mức lương với lao động hợp đồng theo Nghị định 161

Mức lương với lao động hợp đồng theo Nghị định 161

Chính thức bỏ 'viên chức suốt đời'

Chính thức bỏ 'viên chức suốt đời'

10 chính sách mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 1/7/2020

10 chính sách mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết từ 1/7/2020

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và mức lương giáo viên THPT

Quy định mới về bổ nhiệm chức danh và mức lương giáo viên THPT

Công chức mới tuyển dụng có sự thay đổi lớn về lương từ 2021?

Công chức mới tuyển dụng có sự thay đổi lớn về lương từ 2021?

Những chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Hướng dẫn tính số ngày hưởng thu nhập tăng thêm của công chức

Hướng dẫn tính số ngày hưởng thu nhập tăng thêm của công chức

Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

Tiền lương của công chức sẽ có thay đổi lớn từ 2021

Thay đổi lớn về tiền lương đối với công chức được tuyển dụng năm 2021

Thay đổi lớn về tiền lương đối với công chức được tuyển dụng năm 2021

Mức lương, trợ cấp mới của hàng triệu công chức, viên chức từ ngày 1-7-2020

Mức lương, trợ cấp mới của hàng triệu công chức, viên chức từ ngày 1-7-2020

Công chức sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương nếu vi phạm 3 điều này

Công chức sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương nếu vi phạm 3 điều này