Phiên đấu giá đầu tiên 'Vượt qua đại dịch Covid-19': Thu hút các nhà sưu tập ngay khi khai sàn

Phiên đấu giá đầu tiên 'Vượt qua đại dịch Covid-19': Thu hút các nhà sưu tập ngay khi khai sàn

Một việc làm ý nghĩa

Một việc làm ý nghĩa

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật 'Vượt qua đại dịch Covid-19'

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật 'Vượt qua đại dịch Covid-19'

'Lá chắn trắng' - bức tranh gây sốt cộng đồng mạng mùa dịch Covid-19

'Lá chắn trắng' - bức tranh gây sốt cộng đồng mạng mùa dịch Covid-19

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây quỹ ủng hộ phòng, chống Covid-19

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch COVID-19

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch COVID-19

Đấu giá qua mạng 60 tác phẩm nghệ thuật để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Phút xuất thần của Doãn Hoàng Kiên và bức chân dung danh họa Trần Lưu Hậu

Đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ bác sỹ chống dịch COVID-19

Đấu giá 60 tác phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi tiếp sức y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Tổ chức đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ các bác sĩ đang chống dịch Covid-19

Đấu giá 60 tác phẩm mỹ thuật tiếp sức y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Tổ chức đấu giá tác phẩm nghệ thuật gây quỹ phòng, chống COVID-19

Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch Covid-19

Đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ các bác sỹ đang chống dịch COVID-19

Chuyện thú vị đằng sau những bức tranh sen sắp lên sàn đấu giá trực tuyến 'Vượt qua đại dịch Covid-19'

Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Indochineart tổ chức 'Đấu giá tác phẩm nghệ thuật - Vượt qua đại dịch Covid-19

Khi nghệ sĩ tiếp sức, tri ân các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch