Xung lực từ những cung đường ven biển

Xung lực từ những cung đường ven biển

Những cung đường ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ đã và đang được đầu tư mạnh mẽ nhằm phát huy thế mạnh tiềm...