RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, BỔ SUNG LOẠI HÌNH THIÊN TAI CHO SÁT THỰC TẾ

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, BỔ SUNG LOẠI HÌNH THIÊN TAI CHO SÁT THỰC TẾ

Tránh chồng chéo, thiếu nhất quán trong hệ thống pháp luật

Nguyên tắc áp dụng pháp luật: Áp dụng văn bản ban hành sau

Nguyên tắc áp dụng pháp luật: Áp dụng văn bản ban hành sau

Các văn bản quy định khác nhau về cùng một vấn đề: Áp dụng văn bản ban hành sau

Các văn bản quy định khác nhau về cùng một vấn đề: Áp dụng văn bản ban hành sau

Luật Xây dựng (sửa đổi): Rà soát các luật liên quan để tránh mâu thuẫn, chồng chéo

Luật Xây dựng (sửa đổi): Rà soát các luật liên quan để tránh mâu thuẫn, chồng chéo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Dự thảo Luật thế này, tôi cũng chưa bỏ tiền ra đâu'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: 'Dự thảo Luật thế này, tôi cũng chưa bỏ tiền ra đâu'

Hướng xử lý khi các văn bản có quy định khác nhau về cùng một vấn đề

Dự thảo Luật Ban hành VBQPPL: Ưu tiên áp dụng văn bản ban hành sau nếu có sự chồng chéo

Bổ sung quy định cấp phép xây dựng có thời hạn trên đất có quy hoạch chậm triển khai

Đại biểu quốc hội khó thực hiện được sáng kiến lập pháp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Giảm số lượng cấp phó ở các cơ quan nhà nước và Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đề xuất không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới

Tránh 'giữa đường đổi vai' trong xây dựng luật

Cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ và dự án Luật Xuất nhập cảnh

Quốc hội giao Chính phủ lấy ý kiến nhân dân về Luật Giáo dục sửa đổi

Đề xuất Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng

Ý kiến trái chiều về quy định doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh mạng

Không sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng

Quốc hội thông qua hai dự án Luật

Luật quy hoạch: Có nên quy định cụ thể thời hạn điều chỉnh quy hoạch?

Cán bộ, công chức bị hạn chế trong sáng lập hội

Cần thiết ban hành Luật phòng, chống khủng bố