Nhiều sai phạm tại các dự án du lịch biển Quy Nhơn

Nhiều sai phạm tại các dự án du lịch biển Quy Nhơn

Kiểm tra các dự án ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu

Kiểm tra các dự án ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu

Tổng kiểm tra các dự án ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu

Tổng kiểm tra các dự án ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu

Bình Định: Yêu cầu dừng thi công một số dự án nghỉ dưỡng dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

Bình Định: Yêu cầu dừng thi công một số dự án nghỉ dưỡng dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

Sẽ kiểm tra tất cả dự án du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

Sẽ kiểm tra tất cả dự án du lịch nghỉ dưỡng dọc tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu

Kiểm tra tổng thể các dự án ven biển Quy Nhơn

Kiểm tra tổng thể các dự án ven biển Quy Nhơn

Cận cảnh 2 khu nghỉ dưỡng vừa bị thổi phạt dọc bờ biển Quy Nhơn

Bình Định buộc ngừng thi công 2 khu nghỉ dưỡng lấn biển

Bình Định 'tuýt còi' 2 dự án lấn biển làm khu nghỉ dưỡng cao cấp

Buộc dừng thi công 3 dự án dọc tuyến đường ven biển Quy Nhơn - Sông Cầu

Ba dự án du lịch ven biển Quy Nhơn bị dừng và chưa được phép thi công

Ba dự án du lịch ven biển Quy Nhơn bị buộc dừng thi công

BÌNH ĐỊNH: DỪNG THI CÔNG KHU DU LỊCH XÂY DỰNG TRÁI PHÉP

2 dự án nghỉ dưỡng ở Bình Định xây sai phép

Cận cảnh 2 khu resort vừa bị thổi phạt dọc bờ biển Quy Nhơn