Nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Tân Sửu năm 2021

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động dịp Tết Tân Sửu năm 2021

Trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021, ngành lao động Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động chăm lo người...
Đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón tết

Đưa miễn phí công nhân lao động khó khăn về quê đón tết

Sẽ tặng trên 1 ngàn phần quà Tết cho lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sẽ tặng trên 1 ngàn phần quà Tết cho lao động có hoàn cảnh khó khăn

Khánh Hòa: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Khánh Hòa: Đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động

Trao 200 phần quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Trao 200 phần quà cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chăm lo công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chăm lo công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ai cũng có Tết

Ai cũng có Tết

Hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai

Hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai

Thăm và tặng quà hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

Thăm và tặng quà hỗ trợ giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo

6 công nhân bị bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ

Chăm lo cho con em thanh niên công nhân khó khăn

Hải Phòng: Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên - lao động

Hải Phòng: Tập trung chăm lo đời sống đoàn viên - lao động

Đồng Hỷ: Tặng quà công nhân viên chức lao động khó khăn

Đồng Hỷ: Tặng quà công nhân viên chức lao động khó khăn

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ đoàn viên

Tập trung bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên - lao động

Tập trung bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên - lao động

Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Tích cực chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh chăm lo cho đoàn viên, người lao động