Lào Cai lập thêm 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Lào Cai lập thêm 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19

'Chống dịch như chống giặc', giáo viên thành phiên dịch viên ở chốt kiểm dịch

'Chống dịch như chống giặc', giáo viên thành phiên dịch viên ở chốt kiểm dịch

Quảng Ninh tăng cường giám sát các cửa ngõ vào tỉnh

Quảng Ninh tăng cường giám sát các cửa ngõ vào tỉnh

Cách làm hiệu quả ở Quảng Ninh

Cách làm hiệu quả ở Quảng Ninh

Quảng Ninh cách ly 20 người đi xe khách, Hải Phòng yêu cầu người từ TP.HCM ra kê khai y tế

Quảng Ninh cách ly 20 người đi xe khách, Hải Phòng yêu cầu người từ TP.HCM ra kê khai y tế

Quảng Ninh:Cách ly toàn bộ xe khách chở 1 du học sinh có biểu hiện sốt

Quảng Ninh:Cách ly toàn bộ xe khách chở 1 du học sinh có biểu hiện sốt

Hải Phòng: Lập 6 chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19

Nhìn gần chốt đường bộ kiểm tra người, phương tiện vào Quảng Ninh

Người dân vào Quảng Ninh được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế

Cách ly tất cả người từ quốc gia khác, địa phương có dịch tới Quảng Ninh

Quảng Ninh triển khai 8 chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ

Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người vào tỉnh

Phải khai báo y tế mới được lái xe vào Quảng Ninh

Quảng Ninh yêu cầu lái xe khai y tế khi vào tỉnh để tránh Covid-19

Từ 18/3, Quảng Ninh lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào

Quảng Ninh thành lập chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19

Thành lập 8 chốt kiểm soát người và phương tiện vào Quảng Ninh bằng đường bộ

Quảng Ninh lập các chốt kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh

Quảng Ninh lập 8 chốt liên ngành kiểm soát COVID-19

Quảng Ninh sẽ lập chốt kiểm soát y tế người và phương tiện vào tỉnh