Phân bổ vốn đầu tư công đúng mục tiêu, tránh dàn trải, lãng phí

Phân bổ vốn đầu tư công đúng mục tiêu, tránh dàn trải, lãng phí

Đẩy mạnh đầu tư công

Đẩy mạnh đầu tư công

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho 4 địa phương

Bổ sung kế hoạch vốn ngân sách trung ương cho 4 địa phương

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho 4 tỉnh

Giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương cho 4 tỉnh

Hai tháng, giải ngân được 8,3% vốn kế hoạch

Hai tháng, giải ngân được 8,3% vốn kế hoạch

Giải ngân vốn đầu tư công tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2019

Tín hiệu mới trong giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm tăng gần gấp 2 lần

Vốn đầu tư công giải ngân tăng gần gấp hai lần

Giải ngân vốn đầu tư công tăng gần gấp hai lần

Tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Tìm giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các bộ, ngành và địa phương

Giải pháp đồng bộ giải ngân vốn đầu tư công

Quốc hội 'chốt' phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

Giải ngân đầu tư công chậm là do khâu thực hiện

Chính phủ ra nghị quyết, nêu 6 giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Báo cáo tóm tắt tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công 9 tháng đầu năm 2019

Luật Đầu tư công (sửa đổi): Đẩy mạnh phân cấp, tiếp cận theo hướng hậu kiểm

Vì sao việc giải ngân vốn ODA chậm?