Phân biệt vị thuốc tần bì và trần bì

Phân biệt vị thuốc tần bì và trần bì

Rất nhiều người nhầm tưởng rằng, tần bì và trần bì là hai tên gọi của một vị thuốc.
Trị viêm amidan bằng 'thuốc nhà'

Trị viêm amidan bằng 'thuốc nhà'