'Phao bơi thông minh'

'Phao bơi thông minh'

Mô hình 'Phao bơi thông minh' cho trẻ em của Phạm Quốc Hào và Phạm Gia Huy (lớp 4A, Trường Tiểu học Đông...