'Cờ thắm giữa biển xanh'

'Cờ thắm giữa biển xanh'

Cuốn sách 'Cờ thắm giữa biển xanh' (Nhà xuất bản Văn học, tháng 3/2020) là tác phẩm đầu tay, được nhà báo...
Cứ đi để viết, cứ trải nghiệm để... thêm yêu đất nước này

Cứ đi để viết, cứ trải nghiệm để... thêm yêu đất nước này