Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Thủ đô Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Thủ đô Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Hà Nội tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Thủ đô tiên phong sử dụng năng lượng sạch

Thủ đô tiên phong sử dụng năng lượng sạch

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

EVN Hà Nội chính thức hợp tác với doanh nghiệp triển khai điện áp mái cho dân

EVN Hà Nội chính thức hợp tác với doanh nghiệp triển khai điện áp mái cho dân

Tập đoàn Sơn Hà hợp tác cùng EVN HANOI phát triển điện Mặt Trời áp mái

Sơn Hà cùng EVN HANOI phát triển điện mặt trời áp mái

EVN Hà Nội và Tập đoàn Sơn Hà: Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái

EVN Hà Nội và Tập đoàn Sơn Hà hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái

Tập đoàn Sơn Hà và EVN Hà Nội ký kết phát triển điện mặt trời áp mái

EVN Hà Nội và Tập đoàn Sơn Hà hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái

Hà Nội sẽ có thể có thêm 1500MWp điện mặt trời áp mái

Sơn Hà và EVN Hà Nội hợp tác phát triển điện mặt trời áp mái

Ký kết phát triển điện mặt trời áp mái, giảm quá tải điện năng cho Hà Nội

Hà Nội khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái

Tự cung cấp năng lượng bằng điện mặt trời áp mái