Gỡ khó trong quản lý người nước ngoài

Gỡ khó trong quản lý người nước ngoài

Nhiều đối tượng người nước ngoài lợi dụng hình thức cho thuê lưu trú theo giờ, ngắn ngày tại các căn hộ...
Cần khắc phục lỗ hổng quản lý người nước ngoài lang thang

Cần khắc phục lỗ hổng quản lý người nước ngoài lang thang