Honda Odyssey 2021 ra mắt - thiết kế không đẹp, tập trung vào an toàn

Honda Odyssey 2021 ra mắt - thiết kế không đẹp, tập trung vào an toàn

Minivan mới của Honda được nâng cấp mới, thêm nhiều tính năng an toàn, giá bán không tăng so với bản cũ.