Hình ảnh các điểm du lịch nổi tiếng châu Á trước và sau khi dịch Covid-19 lan rộng

Hình ảnh các điểm du lịch nổi tiếng châu Á trước và sau khi dịch Covid-19 lan rộng

Lượng khách du lịch quốc tế tại các địa điểm du lịch châu Á có dấu hiệu giảm mạnh rõ rệt do dịch viêm đường...