Rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân lao

Rút ngắn thời gian điều trị cho bệnh nhân lao

Với phác đồ điều trị mới BPal, người mắc bệnh lao kháng thuốc, siêu kháng thuốc sẽ được rút ngắn thời gian...
Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện tiên phong chấm dứt bệnh lao

Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện tiên phong chấm dứt bệnh lao

Bệnh lao kháng thuốc

Bệnh lao kháng thuốc

Cơ hội cho bệnh nhân lao kháng thuốc được điều trị khỏi bệnh lao

Cơ hội cho bệnh nhân lao kháng thuốc được điều trị khỏi bệnh lao

Giải pháp mới cho người bệnh mắc lao kháng thuốc

Giải pháp mới cho người bệnh mắc lao kháng thuốc

Bước tiến mới trong điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc

Bước tiến mới trong điều trị bệnh nhân lao kháng thuốc

Phòng bệnh lao như ngừa Covid-19

Phòng bệnh lao như ngừa Covid-19

n lúc chấm dứt bệnh lao

n lúc chấm dứt bệnh lao

Đẩy nhanh các hoạt động ưu tiên, tối ưu hóa các giải pháp, hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030

Đẩy nhanh các hoạt động ưu tiên, tối ưu hóa các giải pháp, hướng đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam vào năm 2030

Chương trình chống Lao của Phú Thọ đạt hiệu quả

Chương trình chống Lao của Phú Thọ đạt hiệu quả

40% bệnh nhân lao bị mất dấu, không kiểm soát được

40% bệnh nhân lao bị mất dấu, không kiểm soát được

Việt Nam nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao

Việt Nam nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao

Đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Không còn nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao!

Không còn nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu chấm dứt bệnh lao!

Câu chuyện của thiếu nữ 17 tuổi và những hiểu biết về bệnh lao

Câu chuyện của thiếu nữ 17 tuổi và những hiểu biết về bệnh lao

Chống Covid-19 không quên chống lao

Chống Covid-19 không quên chống lao

Ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3): Phòng và điều trị dự phòng lao tiềm ẩn

Ngày Thế giới phòng, chống lao (24/3): Phòng và điều trị dự phòng lao tiềm ẩn

Việt Nam nỗ lực chấm dứt bệnh lao

Việt Nam nỗ lực chấm dứt bệnh lao

Ngày thế giới phòng chống lao 24/3: Việt Nam đưa ra loạt khẩu hiệu vì mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Ngày thế giới phòng chống lao 24/3: Việt Nam đưa ra loạt khẩu hiệu vì mục tiêu chấm dứt bệnh lao

Ngày Thế giới phòng, chống lao: Nỗ lực hướng tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

Ngày Thế giới phòng, chống lao: Nỗ lực hướng tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030

WHO kêu gọi tăng cường ứng phó với bệnh lao

WHO kêu gọi tăng cường ứng phó với bệnh lao

Hàng vạn bệnh nhân lao đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Hàng vạn bệnh nhân lao đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng

20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm, nhắn tin ủng hộ để những bệnh nhân nghèo có cơ hội được chữa khỏi bệnh lao

20.000 người mắc lao chưa có thẻ bảo hiểm, nhắn tin ủng hộ để những bệnh nhân nghèo có cơ hội được chữa khỏi bệnh lao

Bệnh lao bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Bệnh lao bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19