Bộ GD&ĐT sẽ tinh giản chương trình từ 5-7 tuần

Bộ GD&ĐT sẽ tinh giản chương trình từ 5-7 tuần

Đối với tinh giản chương trình, Bộ GD&ĐT đặt cố gắng giảm từ 57 tuần so với chương trình hiện nay.

Bộ GD-ĐT sẽ đưa ra 'mức sàn' khi tinh giản chương trình học

Giảm các nội dung nâng cao trong sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT tinh giản kiến thức 5-7 tuần, kết thúc năm học vào 15-7

Bộ GD-ĐT tinh giản kiến thức 5-7 tuần, kết thúc năm học vào 15-7

Miễn phí hạ tầng dạy học trực tuyến, truyền hình trong dịch Covid-19

Miễn phí hạ tầng dạy học trực tuyến, truyền hình trong dịch Covid-19

Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì việc dạy học miễn phí trên các kênh truyền hình cho học sinh

Bộ GD-ĐT sẽ chủ trì việc dạy học miễn phí trên các kênh truyền hình cho học sinh

Đa dạng hóa hình thức dạy và học trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đa dạng hóa hình thức dạy và học trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Đề nghị miễn phí hạ tầng dạy học trực tuyến trong thời điểm dịch COVID-19

Đề nghị miễn phí hạ tầng dạy học trực tuyến trong thời điểm dịch COVID-19

Dạy học trực tuyến được xem xét hỗ trợ hạ tầng miễn phí dịp dịch bệnh

Dạy học trực tuyến được xem xét hỗ trợ hạ tầng miễn phí dịp dịch bệnh

Bộ và 63 Sở GD-ĐT bàn bạc phương án giảm tải chương trình cho học sinh

Bộ và 63 Sở GD-ĐT bàn bạc phương án giảm tải chương trình cho học sinh

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị giải pháp triển khai các phương thức dạy học từ xa

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị giải pháp triển khai các phương thức dạy học từ xa

Nóng: 63 Sở GD-ĐT đang họp trực tuyến để bàn giảm tải chương trình cho học sinh

Nóng: 63 Sở GD-ĐT đang họp trực tuyến để bàn giảm tải chương trình cho học sinh

Thái Nguyên: Học qua truyền hình, bố mẹ 'học' cùng con

Thái Nguyên: Học qua truyền hình, bố mẹ 'học' cùng con

Rà soát, điều chỉnh nội dung giảng dạy cấp tiểu học

Rà soát, điều chỉnh nội dung giảng dạy cấp tiểu học

Dạy học trực tuyến, trên truyền hình cho học sinh tiểu học: Kết hợp nhiều giải pháp

Dạy học trực tuyến, trên truyền hình cho học sinh tiểu học: Kết hợp nhiều giải pháp

Dạy học trực tuyến: Chỉ áp dụng ở nơi đủ điều kiện hạ tầng

Dạy học trực tuyến: Chỉ áp dụng ở nơi đủ điều kiện hạ tầng

Làm sao để dạy học online không trở thành nỗi sợ cho giáo viên?

Làm sao để dạy học online không trở thành nỗi sợ cho giáo viên?

Dạy học trực tuyến lúc dịch Covid-19, các trường có được thu tiền?

Dạy học trực tuyến lúc dịch Covid-19, các trường có được thu tiền?

Học trực tuyến thời COVID-19

Học trực tuyến thời COVID-19