Đình làng Trường Lưu - Di tích lịch sử đang xuống cấp

Đình làng Trường Lưu - Di tích lịch sử đang xuống cấp

Đình làng Trường Lưu, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được xây dựng vào thế kỷ 17. Đình gồm hai...
Ngôi đình cổ hơn 400 năm tuổi ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng

Ngôi đình cổ hơn 400 năm tuổi ở Hà Nội xuống cấp trầm trọng