Tiếp sức cho công cuộc phòng, chống COVID-19

Tiếp sức cho công cuộc phòng, chống COVID-19

Ngày 14/4, đại diện Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ công...
Công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Trong khó khăn mới thấu hiểu tinh thần yêu nước, đại đoàn kết

Trong khó khăn mới thấu hiểu tinh thần yêu nước, đại đoàn kết

Phân bổ tiền, hàng ủng hộ chống dịch Covid-19 không để thất thoát

Phân bổ tiền, hàng ủng hộ chống dịch Covid-19 không để thất thoát

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Bộ Giao thông Vận tải ủng hộ 500 triệu đồng phòng, chống Covid-19

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động toàn dân hiến máu tình nguyện

Sẻ chia với người nghèo trong cơn bão đại dịch

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 150 tỷ đồng cho Bộ Y tế

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 150 tỷ đồng cho Bộ Y tế

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế chống dịch Covid-19

Gần 900 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Gần 900 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 150 tỉ đồng tiền ủng hộ đợt 1 cho Bộ Y tế

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 150 tỉ đồng tiền ủng hộ đợt 1 cho Bộ Y tế

Trao 150 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế

Trao 150 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế

Bàn giao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19

Bàn giao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế phòng chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 150 tỷ đồng ủng hộ cho Bộ Y tế

Cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh

Cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh

Đoàn kết đẩy lùi dịch COVID-19, mang lại bình an cho nhân dân

Sự đồng thuận trong nhân dân góp phần tạo thêm sức mạnh đẩy lùi dịch bệnh

Thư chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020

Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020

Người dân ủng hộ chống dịch COVID chính là lòng yêu nước

Người dân ủng hộ chống dịch COVID chính là lòng yêu nước

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Phòng, chống COVID-19: Mặt trận ra lời kêu gọi toàn dân ủng hộ

Phòng, chống COVID-19: Mặt trận ra lời kêu gọi toàn dân ủng hộ

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam

Biến nguy cơ thành thuận lợi

Biến nguy cơ thành thuận lợi

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác phối hợp năm 2020

Tích cực triển khai, thực hiện tốt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc

Tích cực triển khai, thực hiện tốt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc

Giáo hội Phật giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Giáo hội Phật giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết tại Lạng Sơn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết tại Lạng Sơn

Cán bộ Mặt trận cần sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân

Cán bộ Mặt trận cần sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân

Nâng cao vai trò Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nâng cao vai trò Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy mạnh mẽ ưu thế của tuổi trẻ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Phát huy mạnh mẽ ưu thế của tuổi trẻ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng