Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Tiếp nối tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường phối hợp công tác giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam

Biến nguy cơ thành thuận lợi

Biến nguy cơ thành thuận lợi

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác phối hợp năm 2020

Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai công tác phối hợp năm 2020

Tích cực triển khai, thực hiện tốt các chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết tại Lạng Sơn

Hội nghị Chính phủ với các địa phương: Giám sát cải cách hành chính

Cán bộ Mặt trận cần sâu sát nắm bắt tình hình nhân dân

Nâng cao vai trò Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát huy mạnh mẽ ưu thế của tuổi trẻ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng: Không ngừng khơi dậy khát vọng và ý chí, lòng tự hào dân tộc

Vận động, tập hợp nhân dân góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước

Vận động doanh nghiệp, doanh nhân góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế

Tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

Ra mắt Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phiên bản mới

Ông Lò Văn Mừng tiếp tục làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên

Để công tác Mặt trận ngày càng gần dân, vì lợi ích chính đáng của nhân dân

Kiên Giang: Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2019, Quốc hội sẽ giám sát những vấn đề nóng, bức xúc

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận

Lắng nghe dân, kịp thời giải quyết bức xúc từ cơ sở

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo