UAE tham vọng đua tranh vũ trụ

UAE tham vọng đua tranh vũ trụ

Tháng 7 tới đây, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ chính thức phóng tàu vũ trụ đầu tiên mang tên...