Trận Phàn Thành: Quan Vũ 'nhờ trời' diệt 7 đạo quân

Trận Phàn Thành: Quan Vũ 'nhờ trời' diệt 7 đạo quân

Ngoài việc hợp nhất làm một với Thanh Long Yển Nguyệt Đao và ngựa Xích thố gây nỗi khiếp sợ cho địch thủ,...
'Bí ẩn' về chị em Nhị Kiều - người mà Tào Tháo khao khát chiếm đoạt

'Bí ẩn' về chị em Nhị Kiều - người mà Tào Tháo khao khát chiếm đoạt

Tào Tháo, Lưu Bị sớm tiên liệu mầm họa Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng, Tào Phi không nghe theo

Tào Tháo, Lưu Bị sớm tiên liệu mầm họa Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng, Tào Phi không nghe theo

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

'Sốc' với lý do Tào Tháo không chiêu mộ Gia Cát Lượng về làm quân sư để thống nhất Tam Quốc

'Sốc' với lý do Tào Tháo không chiêu mộ Gia Cát Lượng về làm quân sư để thống nhất Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

6 sai lầm chiến lược của Khổng Minh

6 sai lầm chiến lược của Khổng Minh

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Tam quốc diễn nghĩa: Không nghe theo di ngôn của Chu Du, Tôn Quyền suýt hối không kịp

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du?

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng

Lời tiên đoán cuối đời của Chu Du, Tôn Quyền không nghe theo, Đông Ngô suýt hối không kịp

Lời tiên đoán cuối đời của Chu Du, Tôn Quyền không nghe theo, Đông Ngô suýt hối không kịp

Chu Du chết với oan ức, vốn không cùng đẳng cấp với Gia Cát Lượng

Chu Du chết với oan ức, vốn không cùng đẳng cấp với Gia Cát Lượng

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Giải mã mối tình chính trị giữa Lưu Bị với Tôn Thượng Hương

Giải mã mối tình chính trị giữa Lưu Bị với Tôn Thượng Hương

Giải mã thời Tam quốc: Lỗ Túc và kế chia ba thiên hạ

Giải mã thời Tam quốc: Lỗ Túc và kế chia ba thiên hạ