Trận Phàn Thành: Quan Vũ 'nhờ trời' diệt 7 đạo quân

Trận Phàn Thành: Quan Vũ 'nhờ trời' diệt 7 đạo quân

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu mưu sĩ này chịu lên tiếng Tào Tháo đã không bại ở Xích Bích

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu mưu sĩ này chịu lên tiếng Tào Tháo đã không bại ở Xích Bích

Nước cờ thông minh của Tôn Quyền khiến Tào Tháo nể phục

Nước cờ thông minh của Tôn Quyền khiến Tào Tháo nể phục

'Bí ẩn' về chị em Nhị Kiều - người mà Tào Tháo khao khát chiếm đoạt

'Bí ẩn' về chị em Nhị Kiều - người mà Tào Tháo khao khát chiếm đoạt

Tào Tháo, Lưu Bị sớm tiên liệu mầm họa Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng, Tào Phi không nghe theo

Tào Tháo, Lưu Bị sớm tiên liệu mầm họa Tam Quốc nhưng Gia Cát Lượng, Tào Phi không nghe theo

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

Gia Cát Lượng mâu thuẫn gì với Lưu Bị mà không trực tiếp tham chiến trận Di Lăng, trả thù Quan Vũ?

'Sốc' với lý do Tào Tháo không chiêu mộ Gia Cát Lượng về làm quân sư để thống nhất Tam Quốc

5 đại nhân vật thành công nhờ chữ 'nhẫn' trong Tam Quốc

Sự thật té ngửa cuộc gặp định mệnh của Quan Vũ và Lỗ Túc

Tam quốc diễn nghĩa: Mồ côi cha sớm, nhà nghèo Lưu Bị lấy tiền đâu để học hành?

Trương Phi nói câu gì khiến nhà Thục Hán lung lay, chờ ngày sụp đổ?

Lợi dụng 'gió Đông', Chu Du đè bẹp Tào Tháo trận Xích Bích thế nào?

6 sai lầm chiến lược của Khổng Minh

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Mối quan hệ phức tạp của các anh hùng đương thời

Tam quốc diễn nghĩa: Không nghe theo di ngôn của Chu Du, Tôn Quyền suýt hối không kịp

Tam quốc diễn nghĩa: 6 quân sư, tướng lĩnh tài ba này không mất sớm, lịch sử có thể sẽ đi theo một hướng khác

Tam quốc diễn nghĩa: 7 Thần tích mà phàm nhân không thể thực hiện được

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Hai sai lầm khiến Tào Tháo 'vỡ mộng thiên thu'

Tam Quốc Diễn Nghĩa: 8 cảm xúc đã hại chết 8 đại nhân vật, Gia Cát Lượng tiếc nuối nhất

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải thần y, vì sao Gia Cát Lượng có thể chữa được bệnh cho Chu Du?

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Tử Long không ủng hộ quan điểm của Lưu Bị ở trận Di Lăng

Lời tiên đoán cuối đời của Chu Du, Tôn Quyền không nghe theo, Đông Ngô suýt hối không kịp

Chu Du chết với oan ức, vốn không cùng đẳng cấp với Gia Cát Lượng

Tam Quốc Diễn Nghĩa: Năm trận đơn đấu đỉnh cao, uy trấn thiên hạ, trận thứ nhất xứng danh kinh điển

Nổi tiếng kiêu ngạo, cả đời Quan Vũ chỉ xem trọng 5 người này

'Tử huyệt' trong 3 trận đại chiến thời Tam Quốc: Bại trận vì cùng một lý do, đó là gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Bậc anh tài này chính là người đã khiến Gia Cát Lượng phải tự nhận bản thân 'mãi mãi thua kém'

Giải mã mối tình chính trị giữa Lưu Bị với Tôn Thượng Hương

Giải mã thời Tam quốc: Lỗ Túc và kế chia ba thiên hạ

10 điều hối tiếc lớn nhất trong đời Khổng Minh