Trên 95% hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai

Trên 95% hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả đã kê khai

Đến ngày 31-3-2021, đã có trên 115.000 hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do tổ chức chi trả kê khai...
Sẽ khảo sát, tính toán lại việc khấu trừ và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Sẽ khảo sát, tính toán lại việc khấu trừ và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tài xế xe công nghệ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Tài xế xe công nghệ sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân

Gom tất cả thu nhập của tài xế Grab để tính thuế thu nhập cá nhân 1,5%

Gom tất cả thu nhập của tài xế Grab để tính thuế thu nhập cá nhân 1,5%

Còn 2 ngày nữa hết hạn quyết toán thuế với tổ chức trả thu nhập

Còn 2 ngày nữa hết hạn quyết toán thuế với tổ chức trả thu nhập

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi

Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân có thu nhập tại một nơi

Ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Cách thức để tính thuế thu nhập cá nhân

Cách thức để tính thuế thu nhập cá nhân

Cần lưu ý gì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021?

Cần lưu ý gì khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021?

Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ra sao?

Xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản ra sao?

Quyết toán trực tuyến thuế thu nhập cá nhân

Quyết toán trực tuyến thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thủ tục khai, quyết toán thuế như thế nào?

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Thủ tục khai, quyết toán thuế như thế nào?

Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với người lao động

Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với người lao động

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Xác định mức giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Xác định mức giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Đối tượng nào phải quyết toán thuế?

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Đối tượng nào phải quyết toán thuế?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần biết những điều này

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Người lao động cần biết những điều này

Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Thời gian tính giảm trừ gia cảnh như thế nào?

Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho người lao động

Hướng dẫn khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho người lao động

Tư vấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Tư vấn quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua mạng

YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng thuế TNCN

YouTuber Thơ Nguyễn đã nộp hơn 2 tỷ đồng thuế TNCN

Chỉ có 1% cá nhân thực hiện tự kê khai quyết toán thuế

Chỉ có 1% cá nhân thực hiện tự kê khai quyết toán thuế

Gỡ khó quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Gỡ khó quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Tiếp nhận hơn 400 câu hỏi về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tiếp nhận hơn 400 câu hỏi về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Những lưu ý đối với người nộp thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Những lưu ý đối với người nộp thuế khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Cách tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân đơn giản nhất

Cách tra cứu mã số thuế thu nhập cá nhân đơn giản nhất

3 điểm mới cần đặc biệt lưu ý về quyết toán thuế cá nhân

3 điểm mới cần đặc biệt lưu ý về quyết toán thuế cá nhân