Chi trả gần 30 nghìn tỷ đồng bảo hiểm trong 8 tháng

Chi trả gần 30 nghìn tỷ đồng bảo hiểm trong 8 tháng

Bộ Tài chính cho biết, 8 tháng qua đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ước đạt 29.968 tỷ...
8 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.091 tỷ đồng

8 tháng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 114.091 tỷ đồng

'BẢO HIỂM NIỀM TIN'

'BẢO HIỂM NIỀM TIN'

Tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp với cho cây lúa, vật nuôi và tôm

Tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp với cho cây lúa, vật nuôi và tôm

Bảo hiểm xe, con người, du lịch… kỳ vọng đột phá cuối năm

Bảo hiểm xe, con người, du lịch… kỳ vọng đột phá cuối năm

Khó giảm phí bảo hiểm bắt buộc

Khó giảm phí bảo hiểm bắt buộc

Chi trả bảo hiểm nhân thọ cho người tham gia bảo hiểm

Chi trả bảo hiểm nhân thọ cho người tham gia bảo hiểm

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8 tháng năm 2020 ước đạt 29.968 tỷ đồng

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 8 tháng năm 2020 ước đạt 29.968 tỷ đồng

Hiệu quả từ 'cái bắt tay' ngân hàng - bảo hiểm

Hiệu quả từ 'cái bắt tay' ngân hàng - bảo hiểm

Hiểu đúng về kênh bảo hiểm qua ngân hàng

Hiểu đúng về kênh bảo hiểm qua ngân hàng

Xu hướng bán bảo hiểm tại ngân hàng

Xu hướng bán bảo hiểm tại ngân hàng

Dịch vụ bảo hiểm vươn xa cùng bước tiến cộng đồng

Dịch vụ bảo hiểm vươn xa cùng bước tiến cộng đồng

Nhiều công trình hỗ trợ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Nhiều công trình hỗ trợ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông

Bảo hiểm xe máy 'mua dễ khó đòi', cử tri kiến nghị bỏ

Bảo hiểm xe máy 'mua dễ khó đòi', cử tri kiến nghị bỏ

'Khoảng hở' bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

'Khoảng hở' bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Bảo Việt: Tổng doanh thu dẫn đầu thị trường bảo hiểm

Bảo Việt: Tổng doanh thu dẫn đầu thị trường bảo hiểm

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt tăng trưởng 10,2%, dẫn đầu thị trường bảo hiểm

Tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt tăng trưởng 10,2%, dẫn đầu thị trường bảo hiểm

Mua bảo hiểm trị giá 600 triệu, xe gặp nạn phải sửa 310 triệu, bảo hiểm chỉ trả 100 triệu

Mua bảo hiểm trị giá 600 triệu, xe gặp nạn phải sửa 310 triệu, bảo hiểm chỉ trả 100 triệu

Lộ vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử của công ty bảo hiểm

Lộ vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử của công ty bảo hiểm

Lộ vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử của công ty bảo hiểm

Lộ vướng mắc khi triển khai hóa đơn điện tử của công ty bảo hiểm

Thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm học sinh gặp khó vì Covid

Bảo hiểm học sinh gặp khó vì Covid

Bảo hiểm người vay vốn: Giảm gánh nặng tài chính, giúp khách hàng vượt qua khó khăn

Bảo hiểm người vay vốn: Giảm gánh nặng tài chính, giúp khách hàng vượt qua khó khăn

Bảo hiểm trách nhiệm: Tăng, nhưng chưa bền

Bảo hiểm trách nhiệm: Tăng, nhưng chưa bền

Nghệ An với các giải pháp đẩy mạnh bảo hiểm nông nghiệp

Nghệ An với các giải pháp đẩy mạnh bảo hiểm nông nghiệp

Covid giúp bảo hiểm sức khỏe trụ vững

Covid giúp bảo hiểm sức khỏe trụ vững

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 19%, đạt gần 56.000 tỷ đồng

Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 19%, đạt gần 56.000 tỷ đồng

6 tháng thu về hơn 920 tỷ, BSH vào top 10 bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất

6 tháng thu về hơn 920 tỷ, BSH vào top 10 bảo hiểm phi nhân thọ có doanh thu cao nhất

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu ước đạt 26.991 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng trưởng 7%

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu ước đạt 26.991 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng trưởng 7%

6 tháng đầu năm, doanh thu Bảo hiểm hàng hóa sụt giảm mạnh so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm, doanh thu Bảo hiểm hàng hóa sụt giảm mạnh so với cùng kỳ

Bảo hiểm nhân thọ: Liên tiếp những ca chi trả quyền lợi bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

Bảo hiểm nhân thọ: Liên tiếp những ca chi trả quyền lợi bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

Bồi thường bảo hiểm và câu chuyện 'tình ngay, lý gian'

Bồi thường bảo hiểm và câu chuyện 'tình ngay, lý gian'

Bồi thường bảo hiểm và câu chuyện 'tình ngay, lý gian'

Bồi thường bảo hiểm và câu chuyện 'tình ngay, lý gian'

Đồng Nai: Tặng bảo hiểm ung thư cho công nhân

Đồng Nai: Tặng bảo hiểm ung thư cho công nhân

Đến hết tháng 6/2020, Bảo hiểm BSH đạt doanh thu hơn 922 tỷ đồng

Đến hết tháng 6/2020, Bảo hiểm BSH đạt doanh thu hơn 922 tỷ đồng

Đến hết tháng 6/2020, Bảo hiểm BSH đạt doanh thu hơn 922 tỷ đồng

Đến hết tháng 6/2020, Bảo hiểm BSH đạt doanh thu hơn 922 tỷ đồng

Mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ con người

Mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ con người