Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật của các cấp Công đoàn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật của các cấp Công đoàn

Mới đây, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội đã tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm công...
Tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại với công nhân, viên chức, lao động

Lãnh đạo huyện Đan Phượng đối thoại với công nhân, viên chức, lao động

Thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Thi đua góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Hơn 350 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện

Hơn 350 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện

Vì cuộc sống bình yên của đoàn viên, người lao động

Vì cuộc sống bình yên của đoàn viên, người lao động

Thành lập mới 9 Công đoàn cơ sở

Từng bước xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Từng bước xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ

Công đoàn Công Thương luôn đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Công đoàn Công Thương luôn đồng hành cùng công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp

Coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động

Coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các khu công nghiệp

Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong các khu công nghiệp

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025

Chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Phối hợp hiệu quả trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động

Tăng cường phối hợp thanh kiểm tra, việc trích, đóng kinh phí công đoàn

Tăng cường phối hợp thanh kiểm tra, việc trích, đóng kinh phí công đoàn

Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên khó khăn

Gần 2 tỉ đồng chăm lo đoàn viên khó khăn

Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở' khối trường học

Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở' khối trường học

Ổn định đời sống người lao động trong những tháng cuối năm

Ổn định đời sống người lao động trong những tháng cuối năm

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Nâng cao nhận thức về pháp luật Thuế và Công đoàn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn

Không ngừng hỗ trợ công nhân lao động nâng cao trình độ chính trị, học vấn

Cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán

Cố gắng hoàn thành và vượt chỉ tiêu dự toán

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên công đoàn

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên công đoàn

Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước

Công đoàn Công ty Vetvaco chú trọng chăm lo đời sống việc làm cho người lao động

Công đoàn Công ty Vetvaco chú trọng chăm lo đời sống việc làm cho người lao động

Điểm sáng về đổi mới phương thức hoạt động

Điểm sáng về đổi mới phương thức hoạt động

Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ba Vì được hiện thực hóa giấc mơ an cư

Nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ba Vì được hiện thực hóa giấc mơ an cư