Tạm ngừng công việc do Covid-19 vẫn được nhận mức lương tối thiểu

Tạm ngừng công việc do Covid-19 vẫn được nhận mức lương tối thiểu

Lao động mất việc do COVID-19 được trả 50% tiền môi giới

Lao động mất việc do COVID-19 được trả 50% tiền môi giới

Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do Covid-19

Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do Covid-19

Xây dựng ứng dụng 'Việc làm quốc gia' ứng phó với dịch COVID-19

Xây dựng ứng dụng 'Việc làm quốc gia' ứng phó với dịch COVID-19

Hơn 23.500 người Hàn Quốc đang làm việc tại 27 tỉnh, thành Việt Nam

Hơn 23.500 người Hàn Quốc đang làm việc tại 27 tỉnh, thành Việt Nam

Bình Dương kiến nghị gỡ khó cho DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Bình Dương kiến nghị gỡ khó cho DN bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Rà soát, hướng dẫn chính sách đối với người lao động

Đảm bảo quyền lợi NLĐ trong tình hình dịch bệnh

Phải dừng đưa lao động đi làm việc

Động viên lao động Việt Nam ở nước ngoài yên tâm làm việc, hạn chế đi lại

Dừng đưa lao động đi làm việc tại vùng có dịch COVID-19

Chuẩn bị các phương án hỗ trợ người lao động ở vùng dịch về nước

Phương án tiếp nhận lao động từ vùng dịch Hàn, Nhật về do hết hợp đồng

Phòng chống dịch Covid-19, đồng thời phải đảm bảo hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân

Phòng dịch COVID-19: Kiểm soát chặt chẽ lao động qua lại đường mòn, lối mở biên giới

Tiếp nhận có chọn lọc lao động Trung Quốc trở lại làm việc

Xử lý nghiêm doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại các khu vực có dịch Covid-19

Bảo đảm tối đa quyền lợi của người lao động nếu dịch bệnh bùng phát

Ứng phó kịp thời khi đưa lao động Việt từ vùng dịch Covid-19 về nước

Xây dựng chi tiết các kịch bản ứng phó với dịch bệnh

Bộ LĐ,TB&XH xây dựng kịch bản về bảo vệ người lao động tại nước ngoài trước dịch bệnh

Việt Nam triển khai ứng dụng kết nối, hỗ trợ người lao động ở nước ngoài trước COVID-19

Xây dựng các phương án hỗ trợ người lao động từ vùng dịch về nước

Xây dựng kịch bản đưa lao động Việt Nam tại vùng dịch Covid-19 về nước

NÓNG: Có thể đưa lao động Việt Nam tại Nhật, Hàn về nước

Chuẩn bị phương án hỗ trợ lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Bộ trưởng LĐTB&XH xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra

Bộ LĐ-TB&XH lên phương án hỗ trợ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản

Lên phương án hỗ trợ 20.000 lao động về nước

Có kịch bản ứng phó cho lao động Việt Nam ở thị trường ngoài nước có dịch Covid-19

Xây dựng phương án hỗ trợ lao động Việt từ vùng dịch Hàn Quốc về nước