Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc trái luật phải bồi thường

Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc trái luật phải bồi thường

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, người sử dụng lao động cần cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng...
Bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có được thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ?

Bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có được thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ?

Tạm hoãn hợp đồng lao động trong mùa dịch Covid-19

Tạm hoãn hợp đồng lao động trong mùa dịch Covid-19

Mất việc do Covid -19, người lao động được hỗ trợ tối đa 3 tháng

Mất việc do Covid -19, người lao động được hỗ trợ tối đa 3 tháng

Nữ cấp dưỡng thắng kiện trường mẫu giáo

Nữ cấp dưỡng thắng kiện trường mẫu giáo

Tạm ngưng hợp đồng, doanh nghiệp có phải trả lương?

Tạm ngưng hợp đồng, doanh nghiệp có phải trả lương?

Không được chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Không được chấm dứt HĐLĐ với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Bồi thường danh dự cho người lao động

Bồi thường danh dự cho người lao động

Hướng dẫn trả lương cho người bị ngừng việc do COVID-19

Dịch Covid-19: Người lao động ngừng việc được nhận lương thế nào?

Dịch Covid-19: Người lao động ngừng việc được nhận lương thế nào?

Ảnh hưởng dịch COVID - 19, doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Ảnh hưởng dịch COVID - 19, doanh nghiệp được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

NÓNG: Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh Covid 19

NÓNG: Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch bệnh Covid 19

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc vì dịch bệnh

Làm sai cam kết, phải bồi hoàn chi phí

Làm sai cam kết, phải bồi hoàn chi phí

Ký quyết định thôi việc có đúng thẩm quyền?

Ký quyết định thôi việc có đúng thẩm quyền?

Phạt đến 75 triệu đồng hành vi ngược đãi người lao động

Phạt đến 75 triệu đồng hành vi ngược đãi người lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định

Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định

Biến tướng 'thử việc'

Biến tướng 'thử việc'

Tập huấn kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn

Tập huấn kiến thức pháp luật lao động cho cán bộ Công đoàn

'Giam' quyền lợi của người lao động

'Giam' quyền lợi của người lao động

Ngược đãi người lao động

Ngược đãi người lao động

Thắng kiện nhờ Công đoàn

Thắng kiện nhờ Công đoàn

Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/1/2020

Tăng lương tối thiếu vùng từ ngày 1/1/2020

Người lao động tự ý nghỉ việc sẽ bồi thường như thế nào?

Người lao động tự ý nghỉ việc sẽ bồi thường như thế nào?

Doanh nghiệp giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, xử lý thế nào?

Doanh nghiệp giữ sổ bảo hiểm xã hội của người lao động, xử lý thế nào?

Những lưu ý với doanh nghiệp khi người lao động 'nghỉ ngang'

Những lưu ý với doanh nghiệp khi người lao động 'nghỉ ngang'

Hủy 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vụ người lao động kiện công ty bảo hiểm

Hủy 2 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vụ người lao động kiện công ty bảo hiểm

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG: Không nên giao kết hợp đồng miệng

GÓP Ý DỰ THẢO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG: Không nên giao kết hợp đồng miệng

Nghệ An: Lấy ý kiến về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Nghệ An: Lấy ý kiến về đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Tùy tiện sa thải người lao động

Tùy tiện sa thải người lao động

Công ty TNHH Theodore Alexander o ép người lao động

Công ty TNHH Theodore Alexander o ép người lao động

Phải thực hiện nghĩa vụ với người bị tai nạn lao động

Phải thực hiện nghĩa vụ với người bị tai nạn lao động

Thiệt hại vì làm sai quy trình

Thiệt hại vì làm sai quy trình

Nắm luật để hành xử đúng

Nắm luật để hành xử đúng

Bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo

Cẩn trọng với hợp đồng đào tạo

Áp đặt thỏa thuận tùy tiện, trái luật

Áp đặt thỏa thuận tùy tiện, trái luật