Gần dân sát dân, là chỗ dựa cho dân

Gần dân sát dân, là chỗ dựa cho dân

Sáng 26/11, tại Vĩnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A...
Văn hóa, giáo dục phải là nền tảng của sự phát triển

Văn hóa, giáo dục phải là nền tảng của sự phát triển

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội: Khẳng định vai trò ''cầu nối''

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội: Khẳng định vai trò ''cầu nối''

Vì sự phát triển của Thủ đô

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật

Tiếp tục phát huy vai trò phản biện của Mặt trận trong công tác xây dựng pháp luật

Nhân rộng mô hình điểm

Nhân rộng mô hình điểm

MTTQ các cấp quận Thanh Xuân vận động được 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

MTTQ các cấp quận Thanh Xuân vận động được 4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Làm cho sợi dây đoàn kết rộng rãi mà bền chặt

Làm cho sợi dây đoàn kết rộng rãi mà bền chặt

90 năm MTTQ Việt Nam: Cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

90 năm MTTQ Việt Nam: Cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Vĩnh Phúc: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Vĩnh Phúc: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Mặt trận ở trong lòng dân

Xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của người dân: Bài 1 - Những cán bộ Mặt trận nhiệt huyết

Xứng đáng là nơi trao gửi niềm tin của người dân: Bài 1 - Những cán bộ Mặt trận nhiệt huyết

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Bình Định: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Bình Định: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng thông qua giám sát, phản biện

Củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng thông qua giám sát, phản biện

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Đoàn kết để đối phó với những khó khăn, thách thức

Đoàn kết để đối phó với những khó khăn, thách thức

MTTQ huyện Nga Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

MTTQ huyện Nga Sơn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh vận động, chăm lo các tầng lớp Nhân dân

Mặt trận Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh vận động, chăm lo các tầng lớp Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của dân

Lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của dân

Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ

Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ

Đẩy mạnh tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Đẩy mạnh tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Mặt trận và các hội, đoàn thể: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Mặt trận và các hội, đoàn thể: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong điều kiện mới

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện hiện nay

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với điều kiện hiện nay

Phát huy vai trò giám sát của ban công tác mặt trận ở khu dân cư

Phát huy vai trò giám sát của ban công tác mặt trận ở khu dân cư