Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Tiếng chuông chùa giữa đại dương

Không chỉ đất liền, những đảo xa như Bạch Long Vỹ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quý, Phú Quốc, Côn Đảo, đặc biệt là...