Thông tin Covid-19 có thể ủ bệnh tới 24 ngày, chuyên gia y tế nói gì?

Thông tin Covid-19 có thể ủ bệnh tới 24 ngày, chuyên gia y tế nói gì?

Các nước trên thế giới đều cách ly người nghi nhiễm Covid-19 14 ngày

Các nước trên thế giới đều cách ly người nghi nhiễm Covid-19 14 ngày

COVID-19 ủ bệnh đến 24 ngày, Bộ Y tế lên tiếng

COVID-19 ủ bệnh đến 24 ngày, Bộ Y tế lên tiếng

Bộ Y tế khẳng định thời gian ủ bệnh do COVID-19 chỉ 14 ngày, không phải 24 ngày

Bộ Y tế khẳng định thời gian ủ bệnh do COVID-19 chỉ 14 ngày, không phải 24 ngày

Hướng dẫn cách ly đối với những người nghi nhiễm COVID-19

Hướng dẫn cách ly đối với những người nghi nhiễm COVID-19

Phó Thủ tướng giao 2 Bộ giải đáp thông tin Covid-19 ủ bệnh 24 ngày

Phó Thủ tướng giao 2 Bộ giải đáp thông tin Covid-19 ủ bệnh 24 ngày

Phó Thủ tướng giao 2 Bộ giải đáp thông tin COVID-19 ủ bệnh 24 ngày

Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với Covid-19

Cách ly y tế 14 ngày nghiêm ngặt để phòng bệnh Covid-19

Bộ Y tế lý giải vì sao vẫn chỉ cách ly 14 ngày với người nghi mắc Corona?

Phòng dịch Covid-19: Có nên nâng thời gian cách ly lên 24 ngày?

Cần thiết phải cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19

Áp dụng cách ly y tế 14 ngày nghiêm ngặt để phòng COVID-19

Cách ly y tế nghiêm ngặt 14 ngày với đối tượng đi từ vùng dịch

Bộ Y tế phản hồi về thời gian ủ bệnh của Covid 19

Bộ Y tế thông tin về thời gian ủ bệnh COVID-19 và cách ly đối tượng

Việt Nam triển khai quyết liệt 4 vòng cách ly chống dịch 2019-eCoV