Thống nhất học sinh, sinh viên toàn quốc đi học trở lại vào tháng 3 tới

Thống nhất học sinh, sinh viên toàn quốc đi học trở lại vào tháng 3 tới

Bộ GD&ĐT quyết định kỳ thi THPT quốc gia 2020 được tổ chức vào cuối tháng 7

Bộ GD&ĐT quyết định kỳ thi THPT quốc gia 2020 được tổ chức vào cuối tháng 7

Đề xuất học sinh đi học lại từ tháng 3, không đeo khẩu trang trong lớp

Đề xuất học sinh đi học lại từ tháng 3, không đeo khẩu trang trong lớp

'Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước'

'Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước'

Học sinh đi học trở lại phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

Học sinh đi học trở lại phải đảm bảo an toàn tuyệt đối

Các bộ, địa phương thống nhất cao đi học trở lại vào đầu tháng 3

Các bộ, địa phương thống nhất cao đi học trở lại vào đầu tháng 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19

Thống nhất đề xuất đi học trở lại vào tháng 3 tới

'Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước'

'Trường học phải an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước'

Quảng Nam lấy ý kiến phụ huynh việc cho HS đi học lại ngày 2-3

Quảng Nam lấy ý kiến phụ huynh về việc cho học sinh đi học trở lại

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tôn trọng ý kiến địa phương về việc khi nào học sinh đi học

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2

Học sinh Hà Nội nghỉ đến hết tháng 2

Học sinh, sinh viên Hà Nội sẽ trở lại trường vào đầu tháng 3

Nếu vì mình, chúng tôi sẽ muốn học sinh đi học lại ngay lập tức

Bộ GD có Thứ trưởng mới; Kế hoạch năm học được điều chỉnh vì dịch bệnh

Phương án dạy bù khi học sinh trở lại trường

Đề nghị xem xét cho sinh viên nghỉ hết tháng 2

Bộ GD&ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh cả nước nghỉ hết tháng 2

Dịch COVID-19: Học sinh Hà Nội tiếp tục được nghỉ học đến 23/2

Hà Nội tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại'

Đa số phụ huynh muốn kéo dài thời gian nghỉ học

Có phương án dạy học hợp lý, đảm bảo an toàn cho học sinh Hà Tĩnh khi đến trường

Phó Thủ tướng: 'Phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại'

Phó Thủ tướng: Chưa làm được cho phụ huynh an tâm thì chưa nên cho HS đi học lại

Phó Thủ tướng: Chưa làm cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay

Phó Thủ tướng: 'Chưa an toàn và an tâm, chưa nên đi học lại'

Phó Thủ tướng: Phải an toàn, an tâm mới cho đi học

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam: Học sinh phải an toàn, phụ huynh phải an tâm mới cho học sinh đi học trở lại

Phó Thủ tướng: Chưa nên cho đi học trở lại nếu phụ huynh, học sinh chưa an tâm

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không nên cho học sinh đi học trở lại khi vẫn lo lây nhiễm dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: 'Phải an toàn, an tâm mới cho học sinh đi học trở lại'

Phó Thủ tướng: Nếu chưa làm được cho phụ huynh, học sinh an tâm thì chưa cho đi học lại

33 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học từ tuần tới