Kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái

Ngày 10-2, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm khởi nghĩa Yên Bái nhằm ôn lại những trang sử hào hùng...