Giám sát không cho 20 thuyền viên người nước ngoài lên bờ

Giám sát không cho 20 thuyền viên người nước ngoài lên bờ

Quảng Bình cách ly 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Quảng Bình cách ly 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Tiếp nhận, cách ly 2 thuyền viên trên tàu chở hàng Thành Đạt 999

Tiếp nhận, cách ly 2 thuyền viên trên tàu chở hàng Thành Đạt 999

Dịch COVID-19: Quảng Bình cách ly hai thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Dịch COVID-19: Quảng Bình cách ly hai thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Quảng Bình cách ly phòng dịch Covid-19 cho 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Quảng Bình cách ly phòng dịch Covid-19 cho 2 thuyền viên trở về từ Trung Quốc

Quảng Bình cách ly 2 thuyền viên trên tàu chở hàng để chống Covid-19

Quảng Bình cách ly 2 thuyền viên trên tàu chở hàng để chống Covid-19

Tiếp nhận cách ly 2 thuyền viên trên tàu Thanh Thành Đạt 999

Clip Quảng Bình tiếp nhận và cách ly 10 thuyền viên trở về từ tàu nước ngoài

BĐBP Quảng Bình tiếp nhận 10 thuyền viên Việt Nam trên tàu Pacific House về từ vùng dịch

Cách ly 10 thuyền viên trở về từ con tàu từng ghé cảng Hong Kong

Cách ly 10 thuyền viên trở về từ tàu nước ngoài

Tiếp nhận, kiểm tra và cách ly 10 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Covid-19

Quảng Bình: Đưa 10 thuyền viên trên tàu Pacific Horse vào bờ để cách ly

Quảng Bình: Tiếp nhận, cách ly 10 thuyền viên trên tàu hàng về từ vùng dịch

Cách ly 10 thuyền viên trên tàu Pacific Horse về từ vùng dịch

Quảng Bình: Cách ly 10 thuyền viên tàu Pacific Horse về từ cảng Hồng Kông

10 thuyền viên từ Hồng Kông về bị cách ly để phòng dịch Covid-19

Quảng Bình: Cách ly 10 thuyền viên trên tàu Pacific Horse về từ vùng dịch

Cách ly 10 thuyền viên tàu Pacific Horse vừa từ Hồng Kông về Quảng Bình

QUẢNG BÌNH: LÊN PHƯƠNG ÁN CÁCH LY THUYỀN VIÊN TRỞ VỀ TỪ TRUNG QUỐC

Cách ly 10 thuyền viên tàu Pacific Horse từ Hồng Kông về Quảng Bình

Quảng Bình sẵn sàng tiếp nhận và cách ly 10 thuyền viên Việt Nam trên tàu Pacefic Horse