Bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bổ nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Thưởng làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Công bố quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng GD&ĐT

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GD- ĐT

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng

Ông Phạm Ngọc Thưởng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ trưởng mới của Bộ GD&ĐT là ai?

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn về làm thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục & Đào tạo có Thứ trưởng mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng trở thành tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục có Thứ trưởng mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Phạm Ngọc Thưởng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tân Thứ trưởng bộ GD&ĐT vừa được Thủ tướng bổ nhiệm là ai?

Lạng Sơn: Dừng thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái

Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng

Xử lý hiệu trưởng ở Lạng Sơn sử dụng bằng giả

Chân dung nữ sinh xinh đẹp tặng hoa Chủ tịch Kim Jong Un tại Lạng Sơn

Thủ tướng bổ nhiệm 2 thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo

Ông Phạm Ngọc Thưởng làm chủ tịch tỉnh Lạng Sơn